You are here

Osaketieto

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osaketietoa
KaupankäyntitunnusKCR1V
ISIN-koodiFI0009005870
ListaHelsinki Large Cap
SektoriIndustrials
Osakkeiden kokonaismäärä63 272 342
Listautumispäivä27.03.96
Osakepääoma, € 30 072 660
Konecranes Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet4 521 333


Osakasrekisteri

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsä pitäjälle osoitteenmuutoksista, osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin numeron muutoksista sekä muista osakeomistukseen liittyvistä seikoista.

Osakassopimukset

Konecranes Oyj (Y-tunnus 0942718-2) on 23.6.2010 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan HTT 2 Holding Oy Ab:n (Y-tunnus 2301146-6), K. Hartwall Invest Oy Ab:n (Y-tunnus 2104476-6), Fyrklöver-Invest Oy Ab:n (Y-tunnus 2104480-3) sekä Rönnäs Invest AG (CH 020.3.028.263.2) yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia. Kaikki tässä ilmoituksessa mainitut yhtiöt tulevat käytännössä toimimaan yhdessä Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa. HTT 2 Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.

Muita ilmoituksia osakkeenomistajilta

Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki silloin omistamansa Konecranes Oyj:n osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.