Firmy podceňují požadované roční prohlídky jeřábů

Corporate press releases

V aktuálním průzkumu jsme se zajímali o to, jak se daří ve firmách plnit potřebné prohlídky a inspekce. Předcházení poruchám a odstávkám řeší firmy prováděním prohlídek v zákonných intervalech a o jeřáb se starají dle návodu výrobce. Podrobnější dotazy však ukázaly, že péče o jeřáby zdaleka není tak ideální, jak to provozovatelé popisují.

„Celá polovina provozovatelů uvedla, že zákonné prohlídky zdvihacích zařízení provádí pouze 1x ročně. Požadované 4 roční prohlídky dělá pouze cca pětina dotázaných. Přitom běžnou inspekci dle normy ČSN ISO 9927-1:2014 je nutné provádět minimálně 1x za 3 měsíce u všech typů jeřábů“, zdůrazňuje obchodní ředitel Konecranes and Demag Jiří Herian.

Leckdy hraje roli i neznalost, a tak je naší snahou firmy v tomto ohledu vzdělávat a informovat o aktuálně platných předpisech a normách.

Zákonné prohlídky