Deltagande genom ombud och fullmakt

En aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ett bemyndigat ombud. Ombudet ska inneha en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att hon eller han har rätt att representera aktieägaren på bolagsstämman. När en aktieägare deltar i bolagsstämman via många bemyndigade ombud som representerar aktieägare med aktier i olika värdepapperskonton, ska de aktier som genom vilka varje ombud representerar aktieägaren identifieras i samband med registreringen för bolagsstämman.

Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska detta uppges i samband med anmälan. Aktieägare och ombud får åtföljas av ett biträde.