Teollisuuden asiantuntijapalvelut

MTS

Teollisuuden asiantuntijapalvelut tuotannon optimointiin

Konecranes työstökonehuollon ja teollisuuden asiantuntijapalvelut, kuten erilaiset analyysi- ja konsultointipalvelut, on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat panostaa laitteiden tuotantotehtokkuuteen, turvallisuuteen ja tuotannon yksikkökustannusten minimoimiseen sekä laadun parantamiseen. Työstökonehuollon ja teollisuuden asiantuntijamme toimivat luotettavana kumppaninanne yrityksenne tuotantotehokkuuden systeemaattisessa kehittämisessä. Me tarjoamme ammattitaitoa tuotannon kehittämiseen siellä, missä sitä tarvitaan.

Käytettävyyden optimointi vaatii tiedon analysointia ja jatkuvan parantamisen toimenpiteitä

Teollisuuden analyysipalveluidemme avulla saat optimoitua tuotantokoneidesi käytettävyyden.

Aluksi määritellään tuotannon kriittisimmät avain koneet kriittisyysanalyysillä, ja tämän jälkeen laitteet analysoidaan. Koneiden kriittisyyden mukaan tehdään avain koneiden kunnossapidon kehityssuunnitelma sekä sovelletaan erilaisia analysointimenetelmiä.

 

Kriittisimpien koneiden analysointi

Kriittisimmät koneet vaativat tarkkaa analysointia ja arviota kunnosta ja soveltuvuudesta nykyiseen käyttöön. Tällöin kuntoarvio on paras ratkaisu koneiden nykytilan selvittämiseen. Käyttövarmuusanalyysissä puolestaan mallinnetaan ja simuloidaan avainkoneiden vikaantuminen.

 

Konekohtaiset analyysit

Konekohtaisten analyysien perusteella määritellään tarvittavat käytännön kunnossapito- ja kehitystoimenpiteet laitteiden käyttövarmuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi.

Käytännön toimenpiteet ja kattava raportointi

Käytännön toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi CARE-ennakkohuolto-ohjelman käyttöönotto, käyttäjäkunnossapitokoulutus, laitteiden geometrian mittaukset tai kokonaistehokkuuden mittaus.

Näiden toimenpiteiden säännöllinen seuranta, -mittaaminen ja kattava raportointi mahdollistavat toiminnan jatkuvan kehittämisen ja käytövarmuuden parantamisen.

MTS

Kuntoarvio

Palvelun avulla saat tarkkaa tietoa työstökoneidesi nykytilasta sekä suorituskyvystä tuotannon suunnittelun ja investointipäätösten tueksi.

MTS

Turvallisuustarkastus

Työstökoneiden turvallisuuden arviointipalvelu viranomaissäädösten vaatimusten mukaisesti.

MTS

Varaosa-analyysi

Selvitetään koneen käytettävyyden kannalta kriittiset varaosat, jotka vikaantuessaan pysäyttävät tuotannon, sekä näiden varastotilanteen.

MTS

ODR Käyttäjäkunnossapitokoulutus

Työstökoneiden käyttäjille tarkoitettu kurssi, joka perehdyttää käyttäjät koneiden päivittäisen kunnossapidon tehtäviin.

 

MTS

Kunnossapidon arviointisuunnitelma MAP

Tutkimuksessa analysoidaan kunnossapidon nykytilaa ja sen haluttua tasoa sekä osoitetaan kunnossapidon kehityskohteet.

MTS

Kriittisyysanalyysi

Palvelu asiakkaan tuotantokoneiden kriittisyyden määrittelyyn. Perustana sovelletaan laitteiden kriittisyysluokkastandardia (PSK 6800).