Teollisuuden kunnossapidon ja työstökonehuollon geometrian 3D mittaus​

3D Geometria

Työstökoneiden geometrian 3D-mittaus on ainutlaatuinen palvelu työstökoneidesi tarkkuuden varmistamiseksi.

Sen avulla työstökoneidesi geometrian tarkkuus mitataan tehokkaasti ja todennetaan sekä korjataan staattiset liikevirheet.

Vaativat geometriset mittaukset kuten työstöalueen kolmiulotteinen tilavuusmittaus, pyörivän akselin kalibrointi ja ympyrämäisyyden tarkastus antavat tarkan kuvan koneidesi geometrian tilasta, kuten paikoitus- ja toistotarkkuudesta, sekä mahdollistavat virheiden kompensoinnin.

Markkinoiden tarkimman laser-seuraimen avulla saat standardin mukaiset mittaustulokset tarkemmin kuin perinteisillä menetelmillä

3D geometry

Mittauksen hyödyt

• Nopea mittausmenetelmä ja erittäin tarkka mittaustulos

• Parantaa jo muilla laitteilla kompensoitujen koneiden tarkkuutta

• Parantaa työstettävien kappaleiden tarkkuutta ja laatua 

Mahdollistaa kustannussäästöjä ja vähentää reklamaatioiden määrää

• Mahdollistaa virheiden korjauksen ohjelmassa sähköisellä kompensoinnilla

• Korjaa staattiset liikevirheet erittäin tarkasti

• Koko työstöavarauuden mitattavuus

• Tarkastusmenetelmällä voidaan todentaa laaduntuottokyky – laatustandardin vaatimukset täyttyvät.

• Tulokset huomioivat myös mittausepävarmuuden

MTS

Milloin?

3D tarkastusta tarvitaan, kun

• Halutaan tarkastaa työstökoneen geometria nopeasti ja tarkasti.

• Työstetyissä kappaleissa on laatuongelmia.

• Perinteisin menetelmin tehdyt mittaukset vievät liian paljon aikaa tai eivät muuten sovellu.

• Vaadittu mittaustarkkuus on korkea.

• Työstökone ei voi olla pitkään pois käytöstä.

• Vaaditaan laatustandardien mukainen mittausmenetelmä.

• Tarvitaan tilavuuskompensointi .

3D Geometria

Mistä mittauksessa on kyse?

•  Interferometrillä suoritettu pituusmittaus vähintään kolmesta asetuspaikasta työstöavaruudessa

• Itsensä paikoittava mittalaite

• Täysi virheanalyysi pituusmittauksella (erottava tekijä muihin laser-seuraimiin)

• Poikkeaman laskenta perustuu tilavuusmittauksesta saatuun pituustietoon

• Työstökoneissa ohjelmoitu pysähdys mittauspaikkoihin

• Mittaus tapahtuu automaattisesti pysähdyksen aikana

Opal

3D-Mittauksen moduulit

Paikoitustarkkuuden mittaus

• XYZ-aksiaalimittaus, ISO 230-2

• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

 

Diagonaalimittaus

• Työstötilan diagonaalimittaus, ISO 230-6

• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

 

Tilavuusmittaus

• Työstötilan geometrian tilavuusmittaus

• Tuotantoseisokki 1 - 3 pv

 

Pyörivän akselin mittaus

• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

 

Ympyrämäisyyden mittaus

• Ympyräkaarimittaus, ISO 230-4

• Tuotantoseisokki n. 0,5 pv

 

Perusgeometrian mittaus

• Koneen perusgeometrian mittaus ja mek. säätö