Serviceavtal travers

Driftsäkra er verksamhet med ett serviceavtal för travers & telfer. Minimera problem och oförutsedda driftstopp, få god överblick över utrustningens status, arbeta förebyggande och höj säkerheten på anläggningen. Ett effektivt underhållsprogram bidrar till en effektiv och säker arbetsmiljö.

 

Vi erbjuder service både för kranar av vårt eget märke samt övriga förekommande fabrikat på marknaden. Välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan ta fram ett specialanpassat serviceavtal för traverser och annan lyftutrustning som hjälper till att effektivisera er verksamhet.

Fördelarna med att teckna serviceavtal hos oss

Det finns ett flertal fördelar med att teckna ett fast serviceavtal för travers hos oss:

  • Planerad service och förebyggande underhåll. Förebyggande serviceåtgärder är den bästa vägen till att undvika problem. Med regelbundna kontroller och löpande underhåll slipper man många oväntade avbrott och håller kostnaderna nere.
  • Överblick på ekonomin. Få en enklare överblick på totalkostnaderna genom en fast årskostnad för service, underhåll och inspektioner.
  • Certifierade servicetekniker. Våra servicetekniker har den utbildning och certifiering som krävs för arbetet. Med lång erfarenhet ser de till att servicen utförs snabbt och effektivt.
  • Tydlig servicedokumentation. Med en överskådlig och detaljerad dokumentation av den service som har utförts blir det enkelt att följa gällande regler och se till att inget viktigt underhåll missas.
  • Rätt reservdelar till rätt pris. Vi har ett välfyllt lager både för utrustning av eget märke och ersättningsdelar till ett flertal andra tillverkares utrustning. Vid behov kan vi specialtillverka delar.
  • Periodiska inspektioner enligt gällande standard. Vi följer gällande normer och lagkrav vid inspektion och service av lyftanordningar. För lyftutrustning som kräver besiktning av tredje part deltar vi gärna vid besiktningstillfället för att direkt få information om servicebehov och omedelbart kunna vidta åtgärder.

 

Vår målsättning är att ni ska få en lösning som ger er trygg service över hela utrustningens livscykel och där det är möjligt även bidra till att förlänga livslängden. 

 

Serviceavtal travers Serviceavtal travers

 

Fullt fungerande travers varje dag

I en verksamhet där travers används dagligen bör det vara en självklarhet att ha ett bra serviceavtal. Dels för att undvika onödiga driftstopp men även för att snabbt kunna återuppta verksamheten om något problem skulle uppstå.
 

Ett serviceavtal är det självklara komplementet till den dagliga kontroll som personalen är ålagda att utföra vid arbete med lyftredskap. Det finns möjlighet att välja ett enklare alternativ där ni kan kontakta oss för punktinsatser om ni upptäcker slitage eller fel. I regel rekommenderar vi dock ett löpande serviceavtal där man arbetar proaktivt med regelbundna inspektioner, utvärdering av risker och förebyggande åtgärder.
 

Det finns goda möjligheter att uppgradera och modernisera utrustningen om vi ser potential till effektivare arbete som dessutom kan bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö.
 

Vissa komponenter och slitdelar hos en traverskran har en specifik förväntad livslängd och enligt lag måste bytas ut eller underhållas för att fortsatt få brukas. Genom att teckna ett avtal med oss så hjälper vi er att följa upp utrustningens status och kan planera in underhåll så att travers, telfer och andra lyftanordningar är i bästa möjliga skick varje dag.
 

Skräddarsydda serviceavtal för er verksamhet

Varje kund har unika förutsättningar och därför erbjuder vi skräddarsydda serviceavtal för travers som är anpassade till just era behov och förutsättningar. Läs gärna mer om våra serviceprogram här.
 

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information och rådgivning kring vilken lösning som kan passa just er verksamhet bäst. Vi tar alltid hänsyn till hur era kranar används, vilken miljö arbetet utförs i, den driftklass som gäller, om det finns särskilda rekommendationer från tillverkaren samt eventuella lokala regelverk som kan gälla för er. När vi har skaffat oss en överblick rekommenderar vi den lösning som vi ser skulle passa er bäst.