MAP - Kunnossapidon arviointisuunnitelma

map

MAP osoittaa kunnossapidon kehityskohteet ja kustannussäästö potentiaalin

Kunnossapidon arviointisuunnitelma (MAP) on järjestelmällinen tutkimus, jossa analysoidaan kunnossapidon nykytilaa ja sen haluttua tasoa sekä näytetään kehityskohteet, joilla haluttu taso on saavutettavissa. Se antaa objektiivisen kuvan kunnossapidon nykytilasta ja kehityspotentiaalista.

MAP-analyysi arvioi ja kartoittaa kunnossapidon kehittämispotentiaalin, sen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja osaamisen sekä työstökoneiden luotettavuuden.

MTS

Arvioi ja kartoittaa kunnossapidon kehittämispotentiaalin

Lisäksi se arvioi sen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja osaamisen sekä teollisuus- ja työstökoneiden luotettavuuden.

MTS

Kattava raportti nyky- ja kunnossapidon tavoitetilan havaitsemiseksi

Lopputuloksena saatu raportti korostaa tärkeimmät kehityskohteet, joihin panostamalla tavoitetilaan on mahdollista päästä.

MAP3

Antaa objektiivisen kuvan kunnossapitosi nykytilasta ja osoittaa keinot sen kehittämiselle

Saat informaatiota kunnossapitoon ja koneiden käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannus- sekä turvallisuusriskeistä.

MTS

MAP- analyysin hyödyt tiivistetysti

• Antaa objektiivisen kuvan kunnossapidon nykytilasta ja kehityspotentiaalista

• Kaikille työstökoneille ja teollisuuden laitteille

• Näyttää kustannustehokkuuden ja säästöpotentiaalin tuomat hyödyt

• Näyttää keinot kunnossapidon suunnitelmallisuuteen ja toiminnan tehostamiseen kokonaisvaltaisesti

• Määrittää tuotannon kriittiset avainkoneet sekä niiden seisokkituntinnan

• Tarjoaa keinot kunnossapidon kehittämistoimenpiteille