Asiakasportaalin ominaisuudet

yourKONECRANES.com-asiakasportaalin kautta saat näkyvyyden laitteisiisi ja Konecranes-asiakasuhteestasi. Voit käyttää portaalia millä tahansa verkkoyhteydessä olevalla laitteella. Saat käyttöösi tarkastuspöytäkirjat ja huoltoraportit, huoltoaikataulut ja -historiat, laiteluettelot, huoltokulut ja sopimukset. Voit myös tehdä työtilauksia yourKONECRANES-palvelussa.

Tapahtumat

Kaikkien laitteidesi turvallisuushälytykset, riskit ja kulut ovat nopeasti nähtävillä. TRUCONNECT®-hälytykset, nosturin käyttöajat ja nostomoottorin käynnistykset näkyvät ylimpänä näytössä. Riskiyhteenveto sisältää laitteiden turvallisuus- ja tuotantoriskit, määrittelemättömät riskit ja parannusehdotukset. Portaalista näet huollon kokonaiskustannukset ja laitekohtaiset kustannukset. Tapahtumat-välilehdellä näet kaikki valitun ajanjakson huoltotoimet. Dokumentit-välilehdellä voit tarkastella kaikkia asiakirjoja, jota on luotu tai ladattu palveluun valittuna ajanjaksona.

Uusi työtilaus-painikkeella voit puolestaan luoda uuden työtilauksen yhdellä klikkauksella. Huolto- ja yhteistyökatselmusten tiedot ovat jatkuvasti tarkasteltavissa.

TRUCONNECT-etäyhteys

TRUCONNECT etävalvontadataa voidaan tarkastella joko yksittäisen laitteen tai koko laitekannan tasolla. Yhteenvetonäkymässä voit hakea tietoja helposti päivämäärän perusteella. Käyttöajat, nostomoottorin käynnistykset, nostimen ylikuormat, hätäpysäytykset ja ylikuumenemiset esitetään selkeinä kaavioina. Näet myös arvion jäljellä olevasta käyttöiästä.

Laiteluettelo

Portaalissa näet kaikki laitteesi yhdessä paikassa mukaan lukien TRUCONNECT-laitteet ja huollon piirissä olevat laitteet. Luettelosta voit nähdä laitekohtaiset tiedot, esimerkiksi laitteen kuvauksen, sijainnin ja TRUCONNECT-yhteyden statuksen.

Huoltokalenteri

Kalenterinäkymästä näet tehdyt, keskeneräiset ja tulevat huoltotoimet. Huollon status esitetään värikoodeilla. Lisäksi voit hakea huoltoja eri huoltotuotteiden perusteella.

Huoltokatsaus

Huoltokäynnin jälkeen paikallinen huoltoteknikko käy läpi toimenpidesuositukset ja -tarjoukset yhteistyössä kanssasi, vastaa kysymyksiisi ja suunnittelee aikataulun. Tiedot ovat jatkuvasti tarkasteltavissa yourKONECRANES.com-portaalissa. Kun suodatat Tapahtumat- välilehdellä näkyviin valmiit työtilaukset ja valitset niistä yhden, näet riskiyhteenvedon, yleiset tiedot huollosta sekä komponenttitason vikakoodit, riskit, suositukset ja huoltoteknikon kommentit.

Yhteistyökatselmus

Kunnossapito-ohjelman yhteistyökatselmus luo perustan jatkuvaan parantamiseen. Katselmuksessa käydään läpi myös kone- ja huoltoinvestointien tuottavuus. Yhteistyökatselmuksien tiedot ovat jatkuvasti tarkasteltavissa portaalin Yhteistyökatselmus-välilehdellä.

Näet sopimuksen tiedot sekä kaikki sopimukseen liittyvät huoltotuotteet. Kustannukset-osiossa näkyvät toteutuneet kustannusluvut ja keskeiset huollon suorituskykymittarit (KPI). Voit lajitella  laitteet kustannusten mukaan tai rajata näkymän huoltotyypin perusteella - tai tarkastella kaikkia kuluja kerralla. Toisenlaisen rajauksen avulla näet näet tiedot laitteen kriittisyyden mukaan, jotta voit tarkastella täkeimpien laitteidesi trendejä ja kuluja.