Turvallisuustarkastus

Laki edellyttää säännöllisiä turvallisuustarkastuksia

Turvallisuustarkastus on työstökoneiden turvallisuuden arviointipalvelu viranomaissäädösten vaatimusten mukaisesti.

Tarkastuksen sekä siitä seuraavien toimenpiteiden avulla varmistetaan, että työstökone on asetettujen turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa (Vna 403/2008).

Suorittamalla säännölliset turvallisuustarkastukset ja korjaamalla havaitut puutteet varmistetaan koneen turvallinen käyttö ja työympäristön turvallisuus koko koneen käyttöiän ajan.

Turvallisuustarkastuksesta saatu raportti sisältää konekohtaisesti tehdyn selvityksen kohteen vaaroista havaintohetkellä sekä niistä aiheutuvien riskien vakavuudesta. Raportti sisältää myös jatkotoimenpidesuositukset vaarojen poistamiseen ja riskien minimoimiseen.