Työstökoneiden geometriamittaukset

Tarkemmat koneet, parempaa laatua geometriamittauksella

Työstökoneiden geometrian 3D-mittaus ja DBB-mittaus ovat ainutlaatuisia mittauspalveluita, joiden avulla työstökoneiden suorituskyky saadaan erittäin tarkaksi ja tehokkaaksi.

DBB-mittaus

Eli ympyräkaarimittaus on nopea testimenetelmä työstökoneiden liikeakseleiden epätarkkuuksien todentamiseen. Mittauksen avulla voidaan osoittaa liikeratavirheiden syyt, jolloin virheiden aiheuttajat voidaan korjata.

Menetelmällä voidaan tunnistaa geometria- ja paikoitusvirheitä sekä servoista ja mittasauvoista aiheutuvia ongelmia.

Tuotannon luotettavuus ja kappaleiden laatu paranevat, kun koneen tuottamat kappaleet ovat vaadituissa toleransseissa.

Työstökoneiden geometrian 3D-mittaus

Mittausta tarvitaan, kun halutaan mitata työstökoneiden geometria tarkasti ja nopeasti tai kun työstetyissä kappaleissa tiedetään olevan laatuongelma.

Tämän mittausmenetelmän avulla tehdään vaativimmat geometriset mittaukset kuten työstöalueen komiulotteinen tilavuusmittaus, pöyrivän akselin kalibrointi ja ympyrämäisyyden tarkastus.

Mittaus antaa erittäin tarkan kuvan työstökoneen paikoitus- ja toistotarkkuudeesta ja mahdollistaa myös virheiden kompensoinnin.

Video