Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus – BlackRock, Inc:n omistus Konecranesista

Stock exchange releases

Konecranes on vastaanottanut 11.4.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosenttia.

BlackRock, Inc omisti osakkeiden kautta 4,98 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 10.4.2019.

BlackRock, Inc.:n osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

4,98%

1,08%

6,06%

78 921 906

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

5,00%

1,43%

6,43%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 

3 934 395

 

4,98%

A YHTEENSÄ

 

3 934 395

 

4,98%

 

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Osakeomistus

852 652

1,08%

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 

852 652

1,08%

 

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Yrityksellä on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com