Konecranes-konsernin sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017 – suunnattu osakeanti

Stock exchange releases

Konecranes Oyj:n hallitus on 17.12.2019 päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen Konecranes-konsernin sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2017 ja sen ansaintajakson 2018-2019 palkkioiden maksamiseen.

Osakeannissa luovutetaan 2 500 yhtiön hallussa olevaa Konecranes Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 16.6.2017 julkaistussa pörssitiedotteessa.


Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella enintään 1 350 000 osaketta voidaan luovuttaa osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 2.1.2020. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 79 980 omaa osaketta.

 

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 200 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com