Konecranes oyj osavuosikatsaus

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2019

KONSERNIN TILAUKSET VAHVASSA KASVUSSA

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com

 

Konecranes otti IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 ‑standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

 

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

- Saadut tilaukset 848,1 miljoonaa euroa (683,1), +24,2 prosenttia (+22,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kasvu vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla

- Kunnossapidon saadut tilaukset 255,4 miljoonaa euroa (238,5), +7,1 prosenttia (+3,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Tilauskannan arvo maaliskuun lopussa 1 877,6 miljoonaa euroa (1 575,8), +19,1 prosenttia (+17,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Liikevaihto 758,2 miljoonaa euroa (672,8), +12,7 prosenttia (+10,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen toimiessa kasvun ajurina

- Oikaistu EBITA-kateprosentti 6,4 (5,5) ja oikaistu EBITA 48,3 miljoonaa euroa (37,2), parannus johtui myyntivolyymin kasvusta ja synergiasäästötoimista

- Liiketulos 27,3 miljoonaa euroa (23,8), 3,6 prosenttia liikevaihdosta (3,5)

- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,11)

- Vapaa kassavirta 28,0 miljoonaa euroa (-2,2)

- Nettovelka 649,0 miljoonaa euroa (524,3) ja nettovelkaantumisaste 53,8 prosenttia (43,8), kasvu johtuu uuden vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 ‑standardin käyttöönotosta

 

Kysyntänäkymät

Heikentyvistä maailmanlaajuisista makrotalouden indikaattoreista huolimatta kysyntä teollisuusasiakkaiden keskuudessa jatkuu edelleen vakaana ja terveellä tasolla. Myös maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu edelleen hyvällä tasolla, joskin se on vähentynyt vuoden 2019 alussa. Kontinkäsittelyyn liittyvät tilausnäkymät ovat näin ollen edelleen vakaat.

 

Taloudellinen ohjeistus

Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon kasvavan 5–7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.

 

Tunnusluvut

 

Tammi-maaliskuu

 

 

1-3/ 2019

1-3/ 2018

Muutos-%

R12M

1-12/ 2018

Saadut tilaukset, MEUR

848,1

 683,1

24,2

3 255,3

 3 090,3

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

1 877,6

1 575,8

19,1

 

 1 715,4

Liikevaihto yhteensä, MEUR

758,2

672,8

12,7

 3 241,5

 3 156,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

72,1

55,2

30,6

342,6

325,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

9,5%

8,2%

 

10,6%

10,3%

Oikaistu EBITA, MEUR 2

48,3

37,2

29,9

268,2

257,1

Oikaistu EBITA, % 2

6,4%

5,5%

 

8,3%

8,1%

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

42,2

27,8

51,7

234,0

219,6

Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1

5,6%

4,1%

 

7,2%

7,0%

Liikevoitto, MEUR

27,3

23,8

14,9

169,7

 166,2

Liikevoittoprosentti, %

3,6%

3,5%

 

5,2%

5,3%

Voitto ennen veroja, MEUR

18,3

11,5

59,5

145,5

138,7

Tilikauden voitto, MEUR

13,2

8,3

59,5

103,2

98,3

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,17

0,11

58,5

1,35

1,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,17

0,11

58,5

1,35

1,29

Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %

53,8%

43,8%

 

 

42,5%

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

1,9

1,8

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto %

8,4%

 

 

8,4%

7,9%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3

 13,5%

 

 

13,5%

12,5%

Vapaa kassavirta, MEUR

28,0

-2,2

 

103,3

73,1

Henkilöstökeskimäärin kauden aikana

16 024

16 278

-1,6

 

16 247

1  Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2   Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

  Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

 

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Saatujen tilausten kasvu jatkui vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja vuosi 2019 alkoi hyvin. Makrotaloudellisten indikaattoreiden heikentymisestä huolimatta saadut tilaukset kasvoivat hyvin, mikä on osoitus teollisuusnostinlaiteliiketoiminnan jälkisyklisyydestä sekä vahvasta tuotetarjoomastamme tietyissä kasvavissa teollisuussegmenteissä.

Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue johti kasvua saatuaan merkittävän tilauksen Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin. Kuten kerroimme helmikuussa, tilaus kattaa täyden sarjan automatisoituja konttinostureita ja ohjelmistoälyä, sisältäen terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) ja laitteiden ohjausjärjestelmän (ECS). Hadaromin projekti on Konecranesille erityisen merkittävä ja kuvastaa hyvin viime syksynä perustetun ratkaisuliiketoimintayksikkömme kyvykkyyksiä.

Kunnossapito-liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes 4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Myös sopimuskannan arvo kasvoi noin 9 miljoonaa euroa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, vaikka osa kasvusta johtuikin valuuttakurssimuutoksista. Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen vahva kasvu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna perustui kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella teollisuusnostureihin.

Etenimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin kohti integraation jälkeisiä tavoitteitamme. Myynti kasvoi kaksinumeroisella prosentilla, mikä heijastaa viime vuoden tilausten kasvua. Myynnin kasvu oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisäksi konsernin oikaistu EBITA-kate parani 6,4 prosenttiin. Paraneminen johtui pääosin Kunnossapito-liiketoiminta-alueesta, jonka oikaistu EBITA-kate oli 15,7 prosenttia eli 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen kannattavuuden kasvu johtui pitkälti suuremman myyntivolyymin aiheuttamasta nosteesta. Odotamme Kunnossapito-liiketoiminta-alueen myynnin kasvuvauhdin hidastuvan tulevina kvartaaleina ja tämän vaikuttavan myös kateparannusvauhtiin.

MHPS-integraatio etenee hyvin ja suunnitelmiemme mukaan. Saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä 126 miljoonan euron kumulatiiviset vuositason synergiasäästöt 140 miljoonan kokonaissäästötavoitteestamme. Kumulatiivinen tulosvaikutus vuosineljänneksen lopussa oli 92 miljoonaa euroa. Synergiasäästöohjelma on saatu lähes valmiiksi Kunnossapito-liiketoiminta-alueella, ja myös hankintojen kokonaissäästötavoitteen saavuttaminen on lähellä.

Vaikka olemme saaneet valmiiksi monia tärkeitä synergiasäästöohjelman osa-alueita, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella on jäljellä vielä joitain merkittäviä integraatiokohteita. Ensinnäkin, jatkamme tuotealustojen harmonisointiin keskittymistä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on vähentää tuotealustojen määrä 11-14:ään nykyisestä kahdestakymmenestä. Päällekkäisyyksien poistamisen lisäksi tulemme lanseeraamaan kokonaan uusia tuotteita. Näiden toimien seurauksena suunnittelemme myös tiettyjen tuotteiden valmistuksen keskittämistä yhä harvempaan tuotantopaikkaan.

Toiseksi, valmistuksen ja toiminnan optimointi jatkuu edelleen parissa maassa. Integraatio etenee hyvin tehtaallamme Wetterissä, Saksassa. Ranskassa Konecranes käy edelleen neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa Vernouillet’n tehtaan mahdollisesta sulkemisesta. Nämä molemmat prosessit aiheuttivat tilapäisiä toimintakustannuksia ja rasittivat sekä Teollisuuslaitteiden tuotantoa että kannattavuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lisäksi prosessinosturiliiketoiminnan heikompi myyntimix heikensi Teollisuuslaitteiden oikaistua EBITA-kateprosenttia. Myös Yhdysvaltojen tullitariffit vaikuttivat meihin kuluneella vuosineljänneksellä negatiivisesti. Vaikka Yhdysvaltojen tullitariffit ja toimitusverkoston muutokset aiheuttavat todennäköisesti lisäkustannuksia myös jatkossa, odotamme Teollisuuslaitteiden oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

Heikentyvistä maailmanlaajuisista makrotalouden indikaattoreista huolimatta kysyntämme on pysynyt terveellä tasolla. Vuoden 2019 tilauskanta on vahva, ja odotamme koko vuoden liikevaihdon kasvun yltävän ohjeistamaamme 5-7 prosenttiin edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi odotamme edelleen konsernin oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite: Eteläesplanadi 14) 26.4.2019 klo 11.00. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 12.4.2019 julkaistusta pörssitiedotteesta.

 

Seuraava katsaus

Konecranes-konsernin tammi–kesäkuun 2019 osavuosikatsaus julkaistaan 25.7.2019.

 

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 20 427 2050
 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Yrityksellä on 16 000 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com