Konecranes Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Stock exchange releases

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Konecranes Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 28.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum.

Mikäli hallituksen jäsenet valitaan ehdotuksen mukaisesti, on heidän aikomuksenaan valita Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi ja Ole Johansson hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet Ole Johanssonia lukuun ottamatta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastus­valiokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja antaa:
Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja, soittopyynnöt 020 427 2960


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com