KONECRANES OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019, 6.2.2020 klo 9.00

KONECRANES OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

2019: VAKAA TULOS HAASTAVASSA MARKKINASSA
 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2019. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes otti IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 ‑standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon.
 

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI
-Saadut tilaukset 781,3 miljoonaa euroa (929,8), -16,0 prosenttia (-16,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), lasku oli seurausta pääasiassa tilausten vähenemisestä Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa.
-Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 9,7 prosenttia (+8,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) 267,7 miljoonaan euroon (243,9). Kunnossapidon saadut tilaukset 250,0 miljoonaa euroa (249,3), +0,3 prosenttia (-1,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
-Tilauskannan arvo joulukuun lopussa 1 824,3 miljoonaa euroa (1 715,4), +6,3 prosenttia (+5,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
-Liikevaihto 933,3 miljoonaa euroa (910,8), +2,5 prosenttia (+1,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla.
-Oikaistu EBITA-kateprosentti 9,4 (9,4) ja oikaistu EBITA 87,3 miljoonaa euroa (85,6). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani sekä Kunnossapidossa että Satamaratkaisuissa, mutta EBITA-kateprosentin lasku Teollisuuslaitteissa kumosi kasvun vaikutuksen. Lasku johtui pääasiassa tiettyihin prosessinosturiprojekteihin liittyvistä kuluista.
-Liiketulos 65,5 miljoonaa euroa (51,9), 7,0 prosenttia liikevaihdosta (5,7).
-Laimennettu osakekohtainen tulos 0,57 euroa (0,50).


VUODEN 2019 KOHOKOHTIA
-Saadut tilaukset 3 167,3 miljoonaa euroa (3 090,3), +2,5 prosenttia (+1,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
-Kunnossapidon saadut tilaukset 1 015,1 miljoonaa euroa (986,5), +2,9 prosenttia (+0,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
-Liikevaihto 3 326,9 miljoonaa euroa (3 156,1), +5,4 prosenttia (+4,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kasvua kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
-Oikaistu EBITA-kateprosentti 8,3 (8,1) ja oikaistu EBITA 275,1 miljoonaa euroa (257,1), parannus johtui liikevaihdon kasvusta ja synergiasäästötoimista.
-Liiketulos 148,7 miljoonaa euroa (166,2), 4,5 prosenttia liikevaihdosta (5,3), uudelleenjärjestelykustannukset yhteensä 100,7 miljoonaa euroa (53,4).
-Laimennettu osakekohtainen tulos 1,03 euroa (1,29).
-Vapaa kassavirta 148,5 miljoonaa euroa (73,1).
-Nettovelka 655,3 miljoonaa euroa (545,3) ja nettovelkaantumisaste 52,6 prosenttia (42,5); uuden IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus nettovelkaan oli noin 120 miljoonaa euroa joulukuun lopussa.
-Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 euroa (1,20) osaketta kohti vuodelta 2019 ja osingon maksamista kahdessa samansuuruisessa erässä.


RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
Konecranes sopi 5.12.2019 ostavansa 50 %:n osuuden MHE-Demag-yhteisyrityksestä Jebsen & Jesseniltä. Kauppa saatiin päätökseen 2.1.2020. Kauppahinta oli noin 143 miljoonaa euroa käteisenä. Osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimuksen (päivätty 5.12.2019) mukaisesti lopullista käteisvastiketta voidaan oikaista kaupan toteuttamisen jälkeen kassavaroihin perustuvilla erillä. Kaupan jälkeen Konecranes omistaa 100 prosenttia yrityksen osakkeista, kun sen omistusosuus ennen yritysostoa oli 50 prosenttia.

MHE-Demag on Kaakkois-Aasian johtavia teollisuusnosturien ja palvelujen toimittajia. Sen brändejä ovat MHE ja Demag. Yritys suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää kattavaa teollisuusnosturien ja nostolaitteiden valikoimaa. Sen räätälöidyt ratkaisut palvelevat monipuolisesti eri asiakkaita ja toimialoja yleisestä teollisuustuotannosta ilmailu- ja avaruusteollisuuteen. Lisäksi MHE-Demag toimittaa varastointilaitteita, kuten trukkeja ja kuormaussiltoja, sekä nostolavoja, rakennusten kunnossapitolaitteita, kompakteja rakennuslaitteita ja automatisoituja pysäköintijärjestelmiä. Kaupan myötä Konecranes vahvistaa läsnäoloaan ja kasvattaa markkina-asemaansa strategisesti tärkeillä ja nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla.

MHE-Demagin liikevaihdosta noin 50 % tulee kunnossapidosta, noin 35 % nostureista ja komponenteista ja noin 15 % muista teollisuuden tuotteista. MHE-Demagin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 285 Singaporen dollaria (179 miljoonaa euroa) ja EBITA noin 20 miljoonaa Singaporen dollaria (13 miljoonaa euroa). Konecranes on MHE-Demagin pääasiallinen toimittaja. Konecranes myy MHE-Demagille nostureiden komponentteja Demag-brändillä.

MHE-Demagilla on noin 1 800 työntekijää, mukaan lukien noin 700 huoltoinsinööriä. Yrityksellä on 11 tehdasta ja yli 70 palvelupistettä Kaakkois-Aasiassa. Sen pääkonttori on Singaporessa. MHE-Demagilla on omaa toimintaa Australiassa, Indonesiassa, Malesiassa, Singaporessa, Filippiineillä, Taiwanissa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Lisäksi MHE-Demagilla on jälleenmyyjiä muun muassa Bruneissa, Kambodžassa, Laosissa, Mongoliassa, Myanmarissa, Papua-Uusi-Guineassa ja Itä-Timorissa.

Konecranes odottaa yritysoston tuovan noin 10 miljoonan euron vuotuiset synergiat EBITA-tasolla vuoteen 2022 mennessä, mukaan lukien sekä liikevaihto- että kustannussynergiat. Yrityskauppaan liittyvien kertaluontoisten integraatiokustannusten arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.


KYSYNTÄNÄKYMÄT
Kysynnän heikkeneminen jatkuu teollisuusasiakkaiden keskuudessa Euroopassa, mutta aiempaa hitaammin. Pohjois-Amerikassa kysyntä on yleisesti suhteellisen vakaata ja pysyy korkeammalla tasolla Eurooppaan verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella on ensimmäisiä merkkejä kysynnän vahvistumisesta.

Viimeaikaisesta laskustaan huolimatta maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla. Vaikka joidenkin satama-asiakkaiden keskuudessa on epäröintiä päätöksenteossa, kontinkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin tilausnäkymät pysyvät yleisesti hyvällä tasolla.


TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Konecranes odottaa tilikauden 2020 liikevaihdon kasvavan 7-10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, MHE-Demag mukaan lukien. Konecranes odottaa tilikauden 2020 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.

TUNNUSLUVUT

  Neljäs vuosineljännes Tammi - joulukuu   
  10-12/2019 10-12/2018 Muutos % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos %
Saadut tilaukset, MEUR 781,3 929,8 -16,0 3 167,3 3 090,3 2,5
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR       1 824,3 1 715,4 6,3
Liikevaihto yhteensä, MEUR 933,3 910,8 2,5 3 326,9 3 156,1 5,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 111,8 101,9 9,7 373,2 325,7 14,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 12,0% 11,2%   11,2% 10,3%  
Oikaistu EBITA, MEUR 2 87,3 85,6 2,0 275,1 257,1 7,0
Oikaistu EBITA, % 2 9,4% 9,4%   8,3% 8,1%  
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 81,1 76,2 6,5 250,4 219,6 14,0
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1 8,7% 8,4%   7,5% 7,0%  
Liikevoitto, MEUR 65,5 51,9 26,3 148,7 166,2 -10,5
Liikevoittoprosentti, % 7,0% 5,7%   4,5% 5,3%  
Voitto ennen veroja, MEUR 63,3 51,9 22,0 118,5 138,7 -14,6
Tilikauden voitto, MEUR 45,8 35,8 28,0 82,8 98,3 -15,8
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,57 0,50 15,0 1,03 1,29 -20,5
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,57 0,50 15,0 1,03 1,29 -20,5
Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %       52,6% 42,5%  
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1       1,8 1,7  
Sijoitetun pääoman tuotto %       6,3% 7,9%  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3       12,7% 12,5%  
Vapaa kassavirta, MEUR 32,8 76,4   148,5 73,1  
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       16 104 16 247 -0,9

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä


Toimitusjohtaja Rob Smith:

Konecranes on ikoninen maailmanlaajuinen teollisuusyritys, jolla on vaikuttava historia ja kiinnostava tulevaisuus. Olen ylpeä ja iloinen siitä, että saan johtaa tätä hienoa yritystä sen toimitusjohtajana. Aloitin työni toimitusjohtajana virallisesti tällä viikolla. Sitä ennen vietin hyvän aikaa tutustumalla yhtiöön ja sen johtoon ja olen nyt entistäkin innostuneempi Konecranesista ja sen mahdollisuuksista, poikkeuksellisista ominaisuuksista ja osaavasta henkilöstöstä. Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä. Kerromme yhdessä johtoryhmän kanssa Konecranesin suunnitelmista pääomamarkkinapäivillä Helsingissä 11.6.2020.

Siirryn seuraavaksi Konecranesin neljännen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen. Koko konsernin näkökulmasta vuosi 2019 päättyi odotusten mukaisesti. Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,3. Tulos oli edellisvuotista parempi. Kolmen liiketoiminta-alueemme suoritukset sen sijaan vaihtelivat merkittävästi.

Kunnossapidon vuosi päättyi vakaasti. Viimeisellä neljänneksellä sopimuskannan arvo kasvoi 8,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Jälkiasennusten ja modernisointien matalampi kysyntä painoi kuitenkin edelleen saatuja tilauksia, jotka vähenivät 1,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Selkeä valopilkku oli oikaistu EBITA-kateprosentti, joka parani 18 prosenttiin neljännellä neljänneksellä, eli 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Koko vuoden 2019 oikaistu EBITA-kateprosentti parani 1,5 prosenttiyksikköä ja oli 16,6 prosenttia. Odotamme EBITA-kateprosentin paranevan edelleen vuonna 2020, mutta tahti on todennäköisesti hitaampaa kuin vuonna 2019. Tämä johtuu lähinnä siitä, että jatkamme kasvuinvestointejamme emmekä odota myyntimixin paranevan tänä vuonna.

Myös Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue suoriutui hyvin neljännellä neljänneksellä. Saimme strategisesti tärkeän 18 automaattisen RTG-nosturin tilauksen turkkilaiselta Yilport Holdingilta, mikä on ensimmäinen ARTG-projektimme Euroopassa. Se on kaikkien aikojen suurin ARTG-tilaus läntisellä pallonpuoliskolla ja kattaa kolme terminaalia, joista yksi on Ruotsissa ja kaksi Portugalissa. Automaattiset RTG-järjestelmät ovat vakiinnuttamassa asemansa Euroopassa, ja kehityksen veturina on Konecranes.

Satamaratkaisujen koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat lähes 5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Neljännen neljänneksen merkittävästä ARTG-sopimuksesta ja muista hyvistä tilauksista huolimatta saadut tilaukset vähenivät kolmanneksella edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska vertailukausi sisälsi suuren tilauksen Khalifan satamaan. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia neljännellä neljänneksellä ja EBITA-kate nousi 9,9 prosenttiin pääasiassa hyvän projektitoteutuksen ansiosta. Vuonna 2020 odotamme Satamaratkaisujen katteen pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla.

Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen vaikeudet jatkuivat neljännellä vuosineljänneksellä. Vaikka meillä onkin kaikki keskeiset edellytykset Teollisuuslaitteiden kestävälle pitkäaikaiselle menestykselle – kuten alan johtava teknologia ja vahva asema useimmilla päämarkkina-alueilla – kannattavuuden nostaminen odottamallemme tasolle vaatii kuitenkin vielä lisää työtä.

Neljännellä neljänneksellä Teollisuuslaitteiden oikaistua EBITA-kateprosenttia rasittivat tietyt prosessinosturiprojektit. Lisäksi Teollisuuslaitteiden tulokseen vaikutti meneillään oleva tuotannon optimointi Ranskan Vernouillet’ssa ja Saksan Wetterissä. Myös valtakunnalliset lakot Suomessa vaikuttivat nosturitoimituksiimme neljännellä neljänneksellä.

Odotamme Teollisuuslaitteiden koko vuoden 2020 EBITA-kateprosentin olevan selvästi parempi kuin vuonna 2019. Meillä ei ole enää tuotantoa Vernouillet’ssa vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, joten tuotantolaitoksen ei enää odoteta rasittavan oikaistua tulostamme ennen kuin se suljetaan myöhemmin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  Wetterissä meneillään olevien hankkeiden sen sijaan odotetaan aiheuttavan kustannuksia vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun saakka.

Jatkamme toimintamme tehostamista läpi koko yhtiön ja alamme samalla suunnata tavoitteitamme kohti kannattavaa kasvua. Haluamme varmistaa mahdollisimman hyvät edellytykset Konecranesin seuraavalle kehitysvaiheelle, ja tätä varten ostimme loput Aasian MHE-Demag-yhteisyrityksestämme vuoden 2020 alussa. Kaupan myötä vahvistamme läsnäoloamme strategisesti tärkeillä ja nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla, yritysosto kasvattaa liikevaihtoamme Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 30 prosenttia. Lisäksi yritysosto tasapainottaa Konecranesin myynnin alueellista rakennetta ja antaa meille mahdollisuuden tavoitella yhteensä noin 10 miljoonan euron vuotuisia synergioita EBITA-tasolla vuoteen 2022 mennessä.

MHE-Demagin koko vuoden 2019 saadut tilaukset olivat noin 200 miljoonaa euroa ja liikevaihto noin 196 miljoonaa euroa. Konecranesin myynti MHE-Demagille oli noin 27 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Alkaneen vuoden osalta Konecranesin yleinen kysyntäympäristö näyttää vakautumisen merkkejä pitkään jatkuneiden heikentyneiden makrotaloudellisten olosuhteiden jälkeen. MHE-Demag mukaan lukien odotamme liikevaihdon kasvavan 7–10 prosenttia ja oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna ohjeistuksemme mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 osinko pysyy edellisvuoden tasolla 1,20 eurossa osakkeelta. Hallitus ehdottaa myös, että osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä, toinen erä huhtikuussa ja toinen lokakuussa.


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola Savoyssa (osoite: Eteläesplanadi 14, Helsinki, 7. krs) 6.2.2020 klo 11.00. Osavuosikatsauksen esittelevät Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 23.1.2020 julkaistusta lehdistötiedotteesta.


SEURAAVA KATSAUS
Konecranes Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsaus on tarkoitus julkaista 29.4.2020.

 

KONECRANES Oyj
Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com