KONECRANES OYJ:N VUONNA 2022 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJOJA KOSKEVASSA SUOSTUMUSTEN HAKUMENETTELYSSÄ MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN EHDOT OVAT TÄYTTYNEET

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.12.2020 KLO 14.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA

KONECRANES OYJ:N VUONNA 2022 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJOJA KOSKEVASSA SUOSTUMUSTEN HAKUMENETTELYSSÄ MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN EHDOT OVAT TÄYTTYNEET

Kuten Konecranes Oyj (”Konecranes”) ja Cargotec Oyj (”Cargotec”) aiemmin tänään ilmoittivat, Konecranesin ja Cargotecin ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät Konecranesin sulautumisen Cargoteciin Konecranesin ja Cargotecin hallitusten 1.10.2020 hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Näiden osakkeenomistajien hyväksymispäätösten jälkeen ennakkoehdot Konecranesin 250.000.000 euron 1,750 prosentin vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN FI4000266606) haltijoille Konecranesin 1.12.2020 julkistamassa suostumusten hakumenettelyssä (”Suostumusten hakumenettely”) tarjottujen instruction fee -palkkioiden maksamiselle täyttyivät.

Suostumusten hakumenettelyn ehtojen mukaisesti sovellettavat instruction fee -palkkiot maksetaan näihin oikeutetuille joukkovelkakirjanhaltijoille 21.1.2021 mennessä.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg, Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Tomi Hintikka, Group Treasurer, puh. +358 20 427 2042, sähköposti: [email protected]

Tärkeitä tietoja

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä consent solicitation memorandum -muistion kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion sisältämistä tiedosta taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, tällaista joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaansa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, omaan arvonpaperinvälittäjäänsä, pankkineuvojaansa, asianajajaansa, kirjanpitäjäänsä tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämän tiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen tai consent solicitation memorandum -muistion haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Erityisesti mitään tässä ilmoituksessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjat, tai suostumusten hakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumusten hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai consent solicitation memorandum -muistio ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai consent solicitation memorandum -muistiota ei saa julkaista, välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com