KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS ON HYVÄKSYNYT KONECRANES OYJ:N JA CARGOTEC OYJ:N SULAUTUMISEN

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ SISÄPIIRITIETO 18.12.2020 KLO 11.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS ON HYVÄKSYNYT KONECRANES OYJ:N JA CARGOTEC OYJ:N SULAUTUMISEN

Konecranes Oyj:n (”Konecranes”) ylimääräinen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin tänään perjantaina 18.12.2020 klo 10.00 Konecranesin pääkonttorissa osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten fyysistä läsnäoloa.

Sulautumista koskeva päätös

Yhtiökokous hyväksyi Konecranesin sulautumisen Cargotec Oyj:öön (”Cargotec”) Konecranesin ja Cargotecin hallitusten 1.10.2020 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”) mukaisesti (”Sulautuminen”) ja hyväksyi Sulautumissuunnitelman.

Sulautumissuunnitelman mukaan Konecranes sulautuu Cargoteciin absorptiosulautumisella, jossa Konecranesin kaikki varat ja velat siirtyvät Cargotecille ilman selvitysmenettelyä ja Konecranes purkautuu. Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Cargotecin uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Ennakkoäänestykseen osallistui 896 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 51 721 933 osaketta ja ääntä. Hallituksen Sulautumista koskevaa ehdotusta kannatti yhteensä 45 577 553 ääntä, joka vastasi noin 88,12 prosenttia kaikista Yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Kaksi osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 7 650 osaketta ja ääntä, vaati osakkeidensa lunastamista lunastusmenettelyssä.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta, Cargotecin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää sekä muiden Sulautumisen täytäntöönpanon edellytysten täyttymistä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022, mutta tämä päivä voi muuttua, ja todellinen täytäntöönpanopäivä voi olla aikaisempi tai myöhempi päivä kuin 1.1.2022.

Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla Konecranesin internetsivuilla (www.konecranes.com/egm2020) viimeistään 31.12.2020 alkaen.

Sulautumisesta päättävä Cargotecin ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle pidettäväksi myöhemmin tänään klo 13.00.

KONECRANES OYJ

Lisätietoja:
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes ja Cargotec lyhyesti

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). www.konecranes.com

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunniteltuja sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.