Toimitusjohtaja Rob Smith jättää Konecranesin

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2021 klo 8:58

Toimitusjohtaja Rob Smith jättää Konecranesin

Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith on päättänyt jättää yhtiön. Hänen viimeinen työpäivänsä Konecranesilla on 31.12.2021. Yhtiön finanssijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Teo Ottola toimii Konecranesin väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2022 alkaen siihen asti, kunnes Konecranesin ja Cargotecin suunniteltu fuusio toteutuu. Tämänhetkisen arvion mukaan sulautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

”Rob on osoittanut todellista johtajuutta Konecranesilla siitä hetkestä asti, kun hän aloitti yhtiössä helmikuussa 2020. Hän on johtanut yhtiötä pandemian aikaisen ennennäkemättömän epävarmuuden sekä fuusiosuunnitelman läpi, toimien asiakkaidemme parhaaksi ja vahvan taloudellisen tuloksen eteen. Hallitus arvostaa hänen sitoutumistaan varmistaa jouheva siirtymä. Koko Konecranesin hallituksen puolesta haluan kiittää Robia hänen panoksestaan ja kovasta työstään Konecranesin hyväksi ja odotan innolla yhteistyömme jatkumista hänen lähtöönsä asti. Toivotan hänelle myös kaikkea hyvää tulevaisuudessa”, sanoo Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja.

“On ollut etuoikeus saada johtaa Konecranesia helmikuusta 2020 asti, ja olen ylpeä siitä, miten olemme vahvana globaalina tiiminä suoriutuneet erinomaisesti COVID-19-pandemian keskellä. Olemme erityisesti keskittyneet strategiaamme ja strategisiin hankkeisiimme ja edistyneet niissä hienosti, mikä näkyy taloudellisessa suoriutumisessamme sekä siinä, miten hyvin suunnitelmamme luoda kestävien materiaalivirtojen johtava yritys yhdessä Cargotecin kanssa on lähtenyt liikkeelle. Vaikka olen nyt tehnyt henkilökohtaisen päätöksen jatkaa uraani Konecranesin ulkopuolella, olen täysin sitoutunut Konecranesiin sekä jatkamaan erinomaisten suoritusten sarjaa henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme parhaaksi”, sanoo Rob Smith, Konecranesin toimitusjohtaja. 

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

Tärkeitä tietoja

Sulautumisvastikeosakkeita tai Järjestelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”, ”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta Konecranesin todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät Konecranesin tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
KONECRANES PLC