Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta päivittää ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.5.2022 klo 17.30

 

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta päivittää ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

 

Konecranes Oyj:n (“Konecranes” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut päivitetyt ehdotuksensa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Aikaisempien ehdotustensa lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine, Helene Svahn ja Pauli Anttila valitaan uusiksi jäseniksi Yhtiön hallitukseen, ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Muutoin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vastaavat olennaisilta osin aiemmin pörssitiedotteella 28.1.2022 julkistettuja ehdotuksia eräin teknisin muutoksin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.6.2022 ja Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen erikseen.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotuksia valmistellessaan tunnistanut tarpeen vahvistaa hallituksen kokoonpanoa Yhtiön uudessa kehitysvaiheessa. Samanaikaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta on halunnut painottaa jatkuvuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että hallituksella on kokonaisuutena tarvittava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan, teknologiaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa, huomioiden myös hallinnointikoodin vaatimukset sekä muut soveltuvat suositukset. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tiedostaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on ideaalia suurempi, mutta katsoo tämän perustelluksi edellä mainituista syistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee valmistellessaan ehdotuksia vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle arvioimaan uudelleen hallituksen kokoa.

 

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum ja Niko Mokkila, ja että Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Pasi Laine on vuodesta 2013 alkaen toiminut Valmet Oyj:n toimitusjohtajana, ja on aikaisemmin toiminut Metso Oyj:n johtoryhmän jäsenenä sekä useissa muissa johtotehtävissä. Hänen luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtajana sekä Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsenenä, ja hän on toiminut SSAB AB (publ):n hallituksen jäsenenä vuosina 2017 – 2022. Pasi Laine on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta.

 

Helene Svahn on professori Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun nanobioteknologian osastolla. Hänen luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Mercedes-Benz Group AG:n hallintoneuvoston jäsenenä ja Axel Johnson International AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut muun muassa Haldex AB:n toimitusjohtajana vuosina 2019 – 2021 sekä Senior Vice President of Research & Innovation -tehtävässä Permobil AB:ssa. Hän on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian sekä Ruotsin kuninkaallisen insinööritiedeakatemian jäsen, ja hänellä on molekyylibioteknologian maisterin tutkinto Uppsalan yliopistosta ja tohtorin tutkinto sähköinsinööritieteissä Ruotsin kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta.

 

Pauli Anttila on Solidium Oy:n sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Ennen siirtymistään Solidiumille vuonna 2009 hän toimi Associatena Deloitte Corporate Finance Oy:ssä. Hän on myös Suomen Malmijalostus Oy:n (Finnish Minerals Group) hallituksen jäsen. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

 

Sami Piittisjärvi on tuoteportfoliomanageri Konecranesin Satamahuollon liiketoimintayksikössä ja häntä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/board-directors, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville Yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com/general-meeting ennen varsinaista yhtiökokousta.

 

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja lisäksi hallituksen kokousten osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu kolmessa yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen julkaistavan osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

 

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

 

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, Pauli Anttila, Solidiumin sijoitusjohtaja, Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja sekä Stig Gustavson. Pauli Anttila ei osallistunut päätökseen hallituksen jäsenten palkkioita koskevasta ehdotuksesta.

 

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

 

KONECRANES OYJ

 

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg,

Sijoittajasuhdejohtaja,

puh. 020 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com