Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Vahva tuloskunto jatkui

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2023, 26.7.2023 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Vahva tuloskunto jatkui

 

Vahva tuloskunto jatkui

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Konecranes on tehnyt muutoksia saatujen tilausten ja nettokäyttöpääoman raportointiin. Tässä katsauksessa esitetyt edellisen vuoden luvut on oikaistu, ja ne ovat täysin vertailukelpoisia kuluvan vuoden lukujen kanssa.

 

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI  

 

- Saadut tilaukset olivat 1 092,9 miljoonaa euroa (1 082,1), +1,0 prosenttia (+3,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset kasvoivat Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta vähenivät Teollisuuslaitteissa.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 313,9 miljoonaa euroa (310,2), +1,2 prosenttia (+4,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 374,5 miljoonaa euroa (366,7), +2,1 prosenttia (+4,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 3 411,4 miljoonaa euroa (2 825,4) kesäkuun lopussa, +20,7 prosenttia (+25,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 913,0 miljoonaa euroa (787,1), +16,0 prosenttia (+18,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 10,8 prosenttia (7,7), ja vertailukelpoinen EBITA-kate oli 98,3 miljoonaa euroa (60,9). Vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja hinnoittelusta.

- Liiketulos oli 98,0 miljoonaa euroa (48,2), 10,7 prosenttia liikevaihdosta (6,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -7,7 miljoonaa euroa (5,8).

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,71 (0,35) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 114,0 miljoonaa euroa (-30,7).

 

TAMMI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 2 382,5 miljoonaa euroa (2 179,7), +9,3 prosenttia (+10,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 753,3 miljoonaa euroa (713,5), +5,6 prosenttia (+6,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 1 812,3 miljoonaa euroa (1 459,2), +24,2 prosenttia (+25,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 10,7 prosenttia (7,2), ja vertailukelpoinen EBITA-kate oli 193,7 miljoonaa euroa (105,0). Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Liiketulos oli 183,7 miljoonaa euroa (28,7), 10,1 prosenttia liikevaihdosta (2,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5,1 miljoonaa euroa (62,4).

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,38 (0,09) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 230,0 miljoonaa euroa (-28,1).

- Nettovelka oli 619,8 miljoonaa euroa (700,1) ja nettovelkaantumisaste 43,2 prosenttia (55,1).

 

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen epävakautta ja epävarmuutta.

 

Kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla huolimatta globaalien makrotalouden mittarien heikentymisestä ja joistakin heikentymisen merkeistä kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella.

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät. Joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa on kuitenkin alkanut olla nähtävissä merkkejä epäröinnistä lyhyellä aikavälillä. 

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2023 vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

Toinen vuosineljännes

Tammi - Kesäkuu

 

 

 

 4-6/
2023

4-6/
2022

Muutos

%

 1-6/
2023

  1-6/
2022

Muutos

%

R12M
 

1-12/
2022

Saadut tilaukset, MEUR 1

1 092,9

1 082,1

1,0

2 382,5

2 179,7

9,3

4 430,7

4 227,9

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

3 411,4

2 825,4

20,7

 

2 901,7

Liikevaihto yhteensä, MEUR

913,0

787,1

16,0

1 812,3

1 459,2

24,2

3 717,9

3 364,8

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), MEUR 2

118,7

82,5

43,7

236,5

148,8

58,9

493,8

406,1

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % 2

13,0 %

10,5 %

 

13,1 %

10,2 %

 

13,3 %

12,1 %

Vertailukelpoinen EBITA, MEUR 2

98,3

60,9

61,5

193,7

105,0

84,5

407,2

318,4

Vertailukelpoinen EBITA, % 2

10,8 %

7,7 %

 

10,7 %

7,2 %

 

11,0 %

9,5 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 2

90,3

54,0

67,4

178,7

91,1

96,1

374,2

286,6

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2

9,9 %

6,9 %

 

9,9 %

6,2 %

 

10,1 %

8,5 %

Liikevoitto, MEUR

98,0

48,2

103,3

183,7

28,7

541,2

378,3

223,2

Liikevoittoprosentti, %

10,7 %

6,1 %

 

10,1 %

2,0 %

 

10,2 %

6,6 %

Voitto ennen veroja, MEUR

77,5

37,7

105,7

149,7

8,3

1 707,3

332,1

190,7

Tilikauden voitto, MEUR

56,6

27,3

107,1

109,3

6,0

1 719,9

241,8

138,5

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,71

0,35

105,3

1,38

0,09

1 457,7

3,06

1,77

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,71

0,35

105,9

1,38

0,09

1 460,2

3,05

1,77

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

43,2 %

55,1 %

 

 

48,0 %

Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

1,3

1,8

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

 

 

 

15,5 %

9,0 %

Vertailukelpoinen sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

17,2 %

13,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR

114,0

-30,7

 

230,0

-28,1

 

282,7

24,6

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

16 477

16 588

-0,7

 

16 563

 

1) Edellistä vuotta oikaistu johtuen raportoinnin muutoksesta, jossa sopimuskannan myynti on sisällytetty saatuihin tilauksiin

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS SVENSSON:

 

Konecranesin toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva. Sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli ennätykselliset 10,8 % hyvänä jatkuneen toimituskyvyn ja hinnoittelun positiivinen vaikutuksen ansiosta. Kaikkien aikojen suurin tilauskantamme (3,4 miljardia euroa) ja hyvä suorituskykymme luovat vahvan perustan uusien kunnianhimoisten taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiselle.

 

Kysyntäympäristömme pysyi hyvänä toisella vuosineljänneksellä makrotalouden mittarien heikentymisestä huolimatta. Saadut tilaukset kasvoivat 3,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja olivat jälleen yli 1,0 miljardia euroa. Tämän seurauksena tilauskanta oli kesäkuun lopussa ennätykselliset 3,4 miljardia euroa eli 25,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Toimituskykymme jatkui yhtä tehokkaalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto kasvoi 18,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli 913 miljoonaa euroa. Hyvästä liikevaihdosta huolimatta asiakkaat ja globaalien toimitusketjujen haasteet viivästyttivät toimituksiamme. 

 

Liikevaihdon kasvun ja jatkuneen hinnoittelun positiivisen vaikutuksen seurauksena konsernin vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti toisella neljänneksellä oli ennätykselliset 10,8 %. Kannattavuus parani edellisvuodesta Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa ja oli lähellä edellisvuoden tasoa Satamaratkaisuissa.

 

Liiketoimintasegmenteistämme Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 4,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi 17,1 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna pääasiassa volyymin kasvun ja hinnoittelun seurauksena. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani jälleen ja oli 19,5 %. Myös sopimuskannan arvo kasvoi edelleen ja oli vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 4,8 % suurempi toisen vuosineljänneksen lopussa edellisvuoteen verrattuna.

 

Teollisuuslaitteiden ulkoiset tilaukset laskivat 2,0 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Ulkoinen liikevaihto kasvoi 19,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna paremman toimituskyvyn ansiosta. Vastaavasti vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kasvoi edellisvuodesta ja oli 5,4 % pääasiassa myyntimäärien ja hinnoittelun tukemana.

 

Satamaratkaisuissa markkinatilanne jatkui hyvänä. Saadut tilaukset kasvoivat 5,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja olivat 420 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 19,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti laski hieman ja oli 6,6 %. Lasku johtui pääasiassa myyntimixistä. Satamaratkaisujen tilauskanta nousi neljänneksen lopussa jälleen uuteen ennätykseen ja oli lähes 2,0 miljardia euroa.

 

Loppuvuoden 2023 osalta odotamme markkinoiden epävakauden ja epävarmuuden jatkuvan. Kysyntä pysyi hyvänä toisella vuosineljänneksellä, mutta makrotalouden mittarit antoivat edelleen merkkejä olosuhteiden heikentymisestä. Vaikka näemme merkkejä hidastumisesta teollisuuden asiakassegmenteissämme, odotamme kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa on kuitenkin nähtävissä merkkejä epäröinnistä lyhyellä aikavälillä. 

 

Pidämme vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan. Odotamme koko vuoden 2023 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2022 verrattuna ja koko vuoden vertailukelpoisen EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2022. Vaikka myyntimme jatkui hyvänä toisella vuosineljänneksellä, materiaalien saatavuusongelmat eivät ole ohi ja toimitusketjut ovat edelleen hauraita.

 

Järjestimme toukokuussa pääomamarkkinapäivän, jossa esittelimme Konecranesin uudet taloudelliset tavoitteet ja strategisen suunnan tuleville vuosille. Toisella vuosineljänneksellä olimme aktiivisia yritysjärjestelyissä päivitetyn strategiamme mukaisesti. Huhtikuussa saimme päätökseen aiemmin ilmoitetun MHE-Demagin teollisuustuotteiden liiketoiminnon myynnin. Ilmoitimme huhtikuussa myös ostaneemme Whiting Corporationin teollisuusnosturien, ydinvoimateollisuuden nosturien ja kunnossapidon liiketoiminnot. Kesäkuun lopussa ostimme Munck Cranes AS:n teollisuusnosturien kunnossapidon liiketoiminnot Norjassa. Nämä kaksi liiketoimintaamme läheisesti liittyvää yritysostoa vahvistavat teollisuuden kunnossapidon liiketoimintaamme tuoden uusia asiakkaita ja nostureita kunnossapitopalvelujemme piiriin.  

 

Kaiken kaikkiaan meillä oli hyvä toinen vuosineljännes. Tuloksemme kuvastaa osaamistamme yhtiönä ja kykyämme parantaa kannattavuuttamme ympärillämme olevasta epävarmuudesta huolimatta. Meillä on vahva perusta, jolle rakentaa ja selkeä suunnitelma uusien kunnianhimoisten taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme edelleen liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme ja toteuttaaksemme tarkoitustamme: rakentaa materiaalinkäsittelyn seuraavaa sukupolvea tavoitteenamme turvallisempi, älykkäämpi ja parempi maailma.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille julkaisupäivänä klo 11.30. Tilaisuus on englanninkielinen, ja toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola esittelevät puolivuosikatsauksen. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Webcastia voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2023-q2

 

Kysymyksien esittämistä varten puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010129

 

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

 

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastia seuratessa.

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.2023.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan ratkaisujen globaaleja johtavia yhtiöitä ja palvelee laajaa asiakasjoukkoa eri toimialoilla. Asetamme jatkuvasti alamme parhaat käytännöt, päivittäisistä parannuksista läpimurtoihin kaikkein merkittävimpinä hetkinä, koska tiedämme löytävämme aina turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Konecranes on 16 300 työntekijänsä voimin yli 50 maassa joka päivä mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com