Whitepaper

Kymmenen tapaa parantaa siltanosturin turvallisuutta

siltanosturin turvallisuus

Jokainen tahtoo palata kotiin työvuoronsa jälkeen terveenä. Riippumatta teollisuudenalasta– aina teräs- ja paperitehtaista komponenttivalmistajiin – työturvallisuus on keskeistä.

 

Työtapaturma voi aiheuttaa vakavia vammoja ja pahimmillaan kuoleman. Samoin menetetystä tuotantoajasta koituvat kustannukset voivat olla mittavia. Oikein kunnossapidetty nosturi koulutetun kuljettajan käyttämänä lisää työympäristön turvallisuutta ja tuottavuutta.

Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä kunnossapito-ohjelma on keskeinen tekijä turvallisuuden maksimoimisessa. Turvallisuutta voidaan kuitenkin lisästä myös monilla muilla parannuksilla. Uuden tekniikan käyttöönotto tekee nosturin käyttämisestä turvallisempaa niin ihmisille kuin ympäristölle. Tarkastukset ja lisäpalvelut auttavat tunnistamaan turvallisuusriskejä, jolloin ne voidaan ratkaista nopeasti.

Uusi tekniikka parantaa myös tuottavuutta. Esimerkiksi heilunnan eston tai portaattoman nopeudenhallinnan lisääminen auttaa nosturin käyttäjää keskittymään kuorman kuljetusreittiin ja mahdollisimman nopeaan ja tarkkaan maaliin ajoon. Etävalvonta antaa huoltohenkilöstölle olennaisia tietoja, joita tarvitaan kuluvien osien vaihtamiseksi oikea-aikaisesti. Tämä vähentää laitteiden toimintahäiriöitä ja riskiä menetetystä tuotantoajasta.

Resource type: