Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi, ketkä ovat yhtiöstä riippumattomia jäseniä ja ketkä ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.* 

Riippumattomuuden arvioinnin tarkemmat kriteerit löytyvät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista kohdasta 10. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

*3.5.2019 saakka Ole Johanssonin ei katsottu olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.