Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi, ketkä ovat yhtiöstä riippumattomia jäseniä ja ketkä ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä. Ole Johanssonia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Riippumattomuuden arvioinnin tarkemmat kriteerit löytyvät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista kohdasta 10. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.