Hallituksen työjärjestys

Yhtiön hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Tämä työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakkeenomistajat voivat työjärjestyksen perusteella arvioida yhtiön hallituksen toimintaa. Työjärjestys on luettavissa tästä linkistä (tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi).