Jäsenten valinta ja toimikausi

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee kuulua vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.9.2016 hyväksytty ja 28.9.2016 rekisteröity yhtiöjärjestys antoi Terex Corporationille tai Terex-konsernin edustajalle oikeuden nimittää hallitukseen jäseniä riippuen Terex Corporationin omistusosuudesta Konecranes-konsernissa. Koska Terex ei enää omista yhtiön osakkeita, erityisoikeus nimittää hallituksen jäseniä ei ole enää voimassa.

Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa, jos ehdotus on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemä, tai jos ehdokasta kannattaa vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat on julkistettava erikseen. Yhtiö julkistaa hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan.