Kokouskäytäntö ja itsearviointi

Hallituksen jäsenten ja sihteerin lisäksi yhtiön toimitusjohtaja ja finanssijohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Kokousten esityslista ja tarvittava taustamateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta. Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen hoitaminen vaatii. Normaalisti säännöllisiä kokouksia on noin kahdeksan (8) kertaa vuodessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 %.

Tiedot hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin löytyvät taulukosta "Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2017", joka löytyy kohdasta Hallituksen palkitseminen. (vuoden 2018 tiedot päivitetään mahdollisimman pian)

Hallitus ja sen valiokunnat arvioivat vuosittain toimintaansa selvittääkseen, toimivatko hallitus ja sen valiokunnat tehokkaasti. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi suoritetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa seuraavan tilikauden päättyessä.