Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:

Tietoa konsernin johtoryhmän palkkioista löytyy kohdassa Johdon palkitseminen.

Johtoryhmällä ei ole virallista lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa asemaa, mutta sillä on käytännössä merkittävä asema yhtiön johto-organisaatiossa, strategioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.