Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:

Tietoa konsernin johtoryhmän palkkioista löytyy kohdassa Johdon palkitseminen

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen. Johtoryhmällä ei ole virallista lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa asemaa, mutta sillä on käytännössä merkittävä asema yhtiön johto-organisaatiossa, strategioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.