Senior Management

Konsernin johtoryhmän  (GXB) jäsenten lisäksi Senior Management -ryhmään kuuluvat seuraavien toimintojen johtajat: Industrial Service, Industrial Cranes, Product Management and Engineering, Components, Trukit, Customer Experience and Service Offering, Supply Operations, Technology, markkinointi ja viestintä, Integraatiosuunnittelun projektinhallintaryhmä ja sijoittajasuhteet.

Senior Management -tiimin tehtävänä on arvioida strategian toimeenpanon edistymistä.

Liiketoiminta-alueilla on paljon yhteistä toimintaa ja niiden välisiä synergioita hyödynnetään. Liiketoiminta-alueiden johtajat (Executive Vice Presidents) ovat vastuussa liiketoiminta-alueensa päivittäisen toiminnan johtamisesta. Liiketoiminta-alueet ovat viime kädessä vastuussa yhtiön tuloksesta.

Konsernihallinto käsittelee koko konsernin laajuisia, tärkeitä yhteisiä asioita.