Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia, sekä tunnistamaan potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Lisäksi yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain 31. elokuuta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa huomioon osakeomistukset esimerkiksi useammassa rahastossa tai konserniyhtiössä ilmoittaessaan osakeomistustensa muutoksista tai joka omistaa hallintarekisteröityjä osakkeita, esittää viimeistään elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, huomioidaan osakkeenomistajan tällaiset omistukset nimittämisoikeuden määrittämisessä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta.

 

Osakkeenomistajan nimittämän jäsenen tulee erota nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet niistä 31. elokuuta omistamistaan osakkeista, jotka oikeuttivat hänet nimittämään jäsenen, eikä tämän jälkeen enää kuulu yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Oikeutta nimittää jäsen eronneen jäsenen tilalle tarjotaan osakkeenomistajalle, joka välittömästi kyseisen osakkeiden luovutuksen toteuttamisen jälkeen on suurin osakkeenomistaja, joka ei ole vielä nimittänyt jäsentä nimitystoimikuntaan.

 

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella. Jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan. Nimitystoimikunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tunnistaakseen ja arvioidakseen potentiaalisia uusia hallituksen jäseniä yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

 

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Jäsenet nimitetään vuosittain, ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet nimitetään heidän tilalleen.

 

Nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa tästä linkistä.