Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia, sekä tunnistamaan potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain 31. elokuuta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Seuraavat jäsenet on nimitetiin Konecranesin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kaudelle 2019-2020:

  • Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, jonka on nimittänyt HC Holding Oy Ab 7 901 238 osakkeella,
  • Antti Mäkinen, Solidiumin toimitusjohtaja, jonka on nimittänyt Solidium Oy 5 832 256 osakkeella,
  • Risto Murto, Varman toimitusjohtaja, jonka on nimittänyt Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma 2 634 951 osakkeella, ja
  • Stig Gustavson, jonka on nimittänyt Stig Gustavson perheineen 2 366 157 osakkeella.

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2020 mennessä.

 

Nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa tästä linkistä. 

Europe

Americas

Africa

Asia and middle east