Palkitsemisfilosofia

Konecranesin palkitsemisfilosofian tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja motivoida osaavia työntekijöitä. Yrityksemme pitää kannustimia ja osaamisen kehittämistä motivoivina tekijöinä ja tärkeänä osana työntekijäkokemusta. Yhdistämme palkitsemisen suoritukseen ja saavutuksiin kaikilla organisaatiotasoilla.

Palkitsemisen tarkoituksena on edistää korkealaatuista suorituskykyä ja vahvaa sitoutumista liiketoimintatavoitteisiimme. Konecranesin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yrityksen kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä vaikuttaa positiivisesti omistaja-arvon kehitykseen.

Konecranes sijoittuu työnantajamarkkinoille työntekijöiden ja työntekijäryhmien maantieteellisen sijainnin perusteella. Olemme valmiita investoimaan markkinoihin, joilla asemamme työnantajana ei ole niin tunnettu ja houkutteleva ja joilla on vähemmän yhtiön sisäisiä uramahdollisuuksia. Olemme myös valmiita investoimaan nopeasti kehittyville markkinoille, esimerkiksi korkean inflaation maihin. Markkinoiden määritelmä vaihtelee työntekijäryhmittäin. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden kohdalla Konecranes käyttää pääasiassa paikallisia vertailuja. Johdon osalta vertaamme itseämme kansainvälisiin yrityksiin johdon maantieteellisen sijainnin perusteella.

Konecranes employee experience