Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista vuosittain. Nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettiin viimeisessä yhtiökokouksessa 28.3.2019. Vuonna 2018 maksetut palkkiot näkyvät alla olevassa taulukossa.

Konecranes remunerationKonecranesin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan Konecranesin osakkeina, jotka hankitaan markkinoilta hallituksen jäsenille. Palkkiot voidaan maksaa myös luovuttamalla yrityksen omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamalla valtuutuksella. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvästä syystä, koko vuosipalkkio maksetaan rahana. Palkkiot maksetaan neljässä tasaerässä kahden viikon sisällä yrityksen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta.

Konecranesin hallituksen jäsenillä ei ole työsuhdetta tai palvelusopimusta Konecranesin kanssa. He eivät osallistu Konecranes-konsernin kannustinohjelmiin tai eläkejärjestelmään.

Hallituksen palkkiot

 

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2018

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2018