Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista vuosittain. Nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettiin viimeisessä yhtiökokouksessa 27.3.2018. Vuonna 2018 maksettavat palkkiot näkyvät alla olevassa taulukossa.

Hallituksen jäsenten palkkiot Vuosipalkkio 2018 EUR
Hallituksen puheenjohtaja 140,000.00
Hallituksen varapuheenjohtaja 100,000.00
Hallituksen jäsen 70,000.00
Valiokuntapalkkio/valiokunnan kokous 1,500.00
Tarkastusvaliokunnan puh.joht./valiokunnan kokous 3,000.00
Lisäksi korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut.

Konecranes-yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan Konecranesin osakkeina, jotka hankitaan hallituksen jäsenille markkinoilta. Palkkiot voidaan maksaa myös luovuttamalla yrityksen omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamalla valtuutuksella. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina yritykseen tai hallituksen jäseneen liittyvästä syystä, koko vuosipalkkio maksetaan käteisenä. Palkkiot maksetaan neljässä tasaerässä kahden viikon sisällä yrityksen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta.

Konecranesin hallituksen jäsenillä ei ole työsuhdetta tai palvelusopimusta Konecranesin kanssa. He eivät osallistu Konecranesin kannustinohjelmiin tai eläkejärjestelmään.