Johdon palkitseminen

Hallitus arvioi ja päättää johtoryhmän jäsenten ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten palkitsemisesta.

Palkat

Konecranesin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat suoritukseen ja työn vastuutasoon, kokemukseen, taitoihin ja osaamiseen.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konecranesin johtoryhmän jäsenten vuosikannustimen muuttuva osa perustuu konsernin ja henkilöstä riippuen myös liiketoiminta-alueen tulokseen sekä henkilön suoriutumiseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Muuttuvan osan prosenttimäärä perustuu henkilökohtaisiin vastuisiin, ja on enintään 50–75 prosenttia henkilön perusvuosipalkasta (tavoitetaso on 2/3 maksimista).

Pitkän aikavälin kannustimet

Konecranesin johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan konsernin pitkän aikavälin suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Konecranesin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyy omistusvelvoitteita, jotka rajoittavat tiettyjen osakkeiden omistajien palkkiona saatujen osakkeiden myyntiä. Konecranesin johtoryhmän jäsenet, väliaikainen toimitusjohtaja mukaan lukien, ovat velvoitettuja pitämään hallussaan vähintään 50 prosenttia vuosittain osakepalkkio-ohjelman kautta ansaitsemistaan osakkeista, kunnes heidän omistamiensa osakkeiden arvo vastaa heidän vuosipalkkaansa.

Eläkkeet

Konecranesin johtoryhmän suomalaiset jäsenet osallistuvat maksuperusteiseen ryhmäeläkevakuutusjärjestelmään, joka on nostettavissa 60 ikävuodesta lähtien. Eläkeikä määräytyy kuitenkin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Eläkevakuutuksen lisäksi johtoryhmän suomalaisille jäsenille on otettu henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset. Johtoryhmän ulkomaalaisilla jäsenillä on myös maksuperusteinen eläkejärjestelmä, ja heidän vakuutusturvansa on järjestetty paikallisesti.

 

Pitkän aikavälin kannustimet

 

Toimitusjohtajan ja Konecranesin johtoryhmän palkkio

Toimitusjohtajan ja Konecranesin johtoryhmän palkkio