Päätöksentekojärjestys

Kaikki palkitsemista koskevat päätökset tehdään ”yksi yli” -periaatteen mukaisesti, toisin sanoen henkilön esimiehen esimiehen on aina hyväksyttävä henkilön palkitseminen. Päätöksentekoprosessi on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

 

 

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista vuosittain. Nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset.

 

Toimitusjohtajan palkkiot

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen. Henkilöstövaliokunta käyttää päätöksenteossaan ulkoisia markkinatietoja ja asiantuntijoita. Valiokunta määrittää toimitusjohtajan kokonaispalkkion oman arviointinsa, markkinavertailun ja muiden olennaisten tietojen pohjalta.

 

Konecranesin johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkkiot

Hallitus arvioi ja päättää johtoryhmän jäsenten ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten palkitsemisesta.