Päätöksentekojärjestys

Kaikki palkitsemista koskevat päätökset tehdään ”yksi yli” -periaatteen mukaisesti, toisin sanoen henkilön esimiehen esimiehen on aina hyväksyttävä henkilön palkitseminen. Päätöksentekoprosessi on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

 

Konecranes decision making process

 

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista vuosittain. Nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset.

 

Toimitusjohtajan palkkiot

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen ja valmistelee toimitusjohtajan palkkioehdotuksen. Henkilöstövaliokunta käyttää päätöksenteossaan ulkoisia markkinatietoja ja asiantuntijoita. Hallitus määrittää toimitusjohtajan kokonaispalkkion henkilöstövaliokunnan arvioinnin, markkinavertailun ja muiden olennaisten tietojen pohjalta.

 

Konecranesin johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkkiot

Hallitus arvioi ja päättää johtoryhmän jäsenten ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten palkitsemisesta.