Toimitusjohtajan / väliaikaisen toimitusjohtajan palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen ja valmistelee toimitusjohtajan palkkioehdotuksen. Ehdotuksen valmistelussa ja suorituksen arvioinnissa käytetään tukena ulkoisia markkinatietoja ja asiantuntijoita. Hallitus määrittää toimitusjohtajan kokonaispalkkion henkilöstövaliokunnan arvioinnin, markkinavertailun ja muiden olennaisten tietojen pohjalta.

Toimitusjohtajan työehdotVäliaikaisen toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, eläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin suoritusperusteisesta palkkiosta. Tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja voi olla enintään 50 prosenttia väliaikaisen toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Väliaikaisella toimitusjohtajalla on oikeus osallistua konsernin pitkän aikavälin suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään, jotka on kuvattu osiossa ”Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät”. Väliaikainen toimitusjohtaja on velvoitettu pitämään hallussaan vähintään 50 prosenttia vuosittain osakepalkkio-ohjelman kautta ansaitsemistaan osakkeista, kunnes hänen omistamiensa osakkeiden arvo vastaa hänen vuosipalkkaansa.

Konecranesin toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot on esitetty osiossa Johdon palkitseminen.