Toimitusjohtajan palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen ja valmistelee toimitusjohtajan palkkioehdotuksen. Ehdotuksen valmistelussa ja suorituksen arvioinnissa käytetään tukena ulkoisia markkinatietoja ja asiantuntijoita. Hallitus määrittää toimitusjohtajan kokonaispalkkion henkilöstövaliokunnan arvioinnin, markkinavertailun ja muiden olennaisten tietojen pohjalta.

Toimitusjohtajan työehdotToimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, eläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin suoritusperusteisesta palkkiosta. Tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja voi olla enintään 85 prosenttia toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua konsernin pitkän aikavälin suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään, jotka on kuvattu osiossa ”Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät”. Toimitusjohtaja on velvoitettu pitämään hallussaan vähintään 50 prosenttia vuosittain osakepalkkio-ohjelman kautta ansaitsemistaan osakkeista, kunnes hänen omistamiensa osakkeiden arvo vastaa hänen vuosipalkkaansa. Vuodesta 2017 alkaen toimitusjohtaja ei voi myydä osakepalkkio-ohjelman mukaisesti palkkiona maksettuja osakkeita, ennen kuin hänen omistamiensa osakkeiden arvo on yhteensä 750 000 euroa.

Konecranesin toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot on esitetty osiossa ”Johdon palkitseminen”.