Sisäinen tarkastus

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteidensa saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta ja tutkii kaikki epäilyttävää toimintaa koskevat ilmoitukset, jotka voidaan antaa henkilökohtaisesti tai luottamuksellisen sähköposti-ilmoitusjärjestelmän kautta. Vuonna 2017 raportoitiin yhdeksän (9) väärinkäytösepäilyä sähköposti-ilmoitusjärjestelmän kautta. Tapauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen.

Sisäinen tarkastusyksikkö toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toimintatavat pohjautuvat IIA:n (Institute of Internal Auditors) vahvistamiin standardeihin. Sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan auditoitujen yksiköiden ylimmälle ja operatiiviselle johdolle. Sisäinen tarkastus ja liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteiden tulokset varmistaa sisäinen tarkastusyksikkö erillisten auditointien kautta.

Vuonna 2017 sisäinen tarkastusyksikkö teki 38 suunniteltua tarkastusta hyväksytyn tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastusyksikön tekemät 15 täysimääräistä tarkastusta sisälsivät 122 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden näytekoko oli suuri. Lisäksi se teki 23 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäinen tarkastaja kävi läpi 35 avainkontrollia, joiden näytekoko oli rajoitettu. Vuosisuunnitelma kattoi 18 entiseen MHPS-liiketoimintaan kuulunutta yksikköä ja entiseen 20 Konecranes-yksikköä.

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa tarkastusvaliokunnalle.