Sisäinen tarkastus

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteidensa saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta. Vuonna 2018 vastuu sisäisistä tutkintatoimenpiteistä siirtyi sisäisestä tarkastusyksiköstä Compliance and Ethics -toiminnon johtajalle. Vuonna 2018 yhtiö lanseerasi uuden ulkoisesti ylläpidetyn Whistleblowing Channel -raportointikanavan väärinkäytösepäilyjen raportointiin.

Sisäinen tarkastusyksikkö toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toimintatavat pohjautuvat IIA:n (Institute of Internal Auditors) vahvistamiin standardeihin. Sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan auditoitujen yksiköiden operatiiviselle johdolle, paikallisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle (sisäinen hallitus) ja asianosaisille konsernin johtoryhmän jäsenille. Sisäinen tarkastusyksikkö ja sisäisen valvonnan yksikkö koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Sisäinen tarkastusyksikkö varmistaa korjaustoimenpiteiden tulokset erillisten auditointien kautta.

Vuonna 2018 sisäinen tarkastusyksikkö teki 48 suunniteltua tarkastusta hyväksytyn tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Kymmenen täysimääräistä tarkastusta sisälsi 107 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden otoskoko oli suuri. Lisäksi tehtiin 38 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäiseen tarkastukseen kuului 35 avainkontrollia, joiden otos oli rajallinen. Vuosisuunnitelma kattoi 54 aktiivista juridista yksikköä.

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa toimistaan tarkastusvaliokunnalle.