Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastaja on velvollinen tarkastamaan yhtiön tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden sekä antamaan tekemästään tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle. Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajat. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Sama tilintarkastaja voi toimia päävastuullisena tilintarkastajana enintään seitsemän (7) tilikautta.

Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2018 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2015. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2018 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 759 000 euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 407 000 euron suuruinen palkkio.