Yhtiökokous 2019

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 28.3.2019. Konecranesin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään tiistaina 22.1.2019. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Registration (Finnish)

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi 

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

 

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste

 

Sivu päivitetty viimeksi:

07.02.2019 - 17:30