Avainlukuja

TUNNUSLUVUT

 

huhtikuu-kesäkuu

ensimmäinen vuosipuolisko      

 

 

4-6/ 2019

4-6/ 2018

Muutos %

1-6/ 2019

1-6/ 2018

Muutos %

R12M

2018

Saadut tilaukset, MEUR

822,7

            760,9

8,1

1 670,8

1 444,0

 

15,7

 

3 317,1

 

3 090,3

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

1 967,8

1 647,5

 

19,4

 

 

1 715,4

Liikevaihto yhteensä, MEUR

               794,0

772,2

2,8

1 552,3

1 445,0

 

7,4

 

3 263,4

 

3 156,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

92,6

77,5

19,5

164,7

132,7

 

24,1

 

357,7

 

325,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

11,7%

10,0%

 

10,6%

9,2%

 

11.0%

10.3%

Oikaistu EBITA, MEUR 2

67,0

59,8

12,0

115,4

97,1

18,9

275,4

257,1

Oikaistu EBITA, % 2

8,4%

7,7%

 

7,4%

6,7%

 

8,4%

8,1%

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

60,9

50,5

20,6

103,0

78,3

31,7

244,4

219,6

Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1

7,7%

6,5%

 

6,6%

5,4%

 

7,5%

7,0%

Liikevoitto, MEUR

38,0

42,0

-9,6

65,3

        65,8

-0,8%

165,7

166,2

Liikevoittoprosentti, %

4,8%

5,4%

 

4,2%

4,6%

 

5,1%

5,3%

Voitto ennen veroja, MEUR

27,9

31,4

-11,0

46,2

42,8

7,9

142,1

138,7

Tilikauden voitto, MEUR

20,1

22,4

-10,1

33,3

30,6

8,6

101,0

98,3

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,25

0,28

-10,9

0,42

0,38

8,4

1,32

1,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,25

0,28

-10,9

0,42

0,38

8,4

1,32

1,29

Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %

 

 

 

60,5%

52,9%

 

 

42,5%

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

2,0

2,1

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto %

 

 

 

 

 

 

7,8%

7,9%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

  13,1%

12,5%

Vapaa kassavirta, MEUR

6,5

-22,9

 

34,5

-25,1

 

132,7

73,1

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

16 035

16 265

-1,4

 

16 247

 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

4) Katso myös liite 4 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat