Avainlukuja

Avainlukuja

 

Tammi-maaliskuu

 

 

1-3/ 2019

1-3/ 2018

Muutos-%

R12M

1-12/ 2018

Saadut tilaukset, MEUR

848,1

 683,1

24,2

3 255,3

 3 090,3

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

1 877,6

1 575,8

19,1

 

 1 715,4

Liikevaihto yhteensä, MEUR

758,2

672,8

12,7

 3 241,5

 3 156,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

72,1

55,2

30,6

342,6

325,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

9,5%

8,2%

 

10,6%

10,3%

Oikaistu EBITA, MEUR 2

48,3

37,2

29,9

268,2

257,1

Oikaistu EBITA, % 2

6,4%

5,5%

 

8,3%

8,1%

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

42,2

27,8

51,7

234,0

219,6

Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1

5,6%

4,1%

 

7,2%

7,0%

Liikevoitto, MEUR

27,3

23,8

14,9

169,7

 166,2

Liikevoittoprosentti, %

3,6%

3,5%

 

5,2%

5,3%

Voitto ennen veroja, MEUR

18,3

11,5

59,5

145,5

138,7

Tilikauden voitto, MEUR

13,2

8,3

59,5

103,2

98,3

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,17

0,11

58,5

1,35

1,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,17

0,11

58,5

1,35

1,29

Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %

53,8%

43,8%

 

 

42,5%

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

1,9

1,8

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto %

8,4%

 

 

8,4%

7,9%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3

 13,5%

 

 

13,5%

12,5%

Vapaa kassavirta, MEUR

28,0

-2,2

 

103,3

73,1

Henkilöstökeskimäärin kauden aikana

16 024

16 278

-1,6

 

16 247

 

1  Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2   Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

  Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat