Avainlukuja

 

Tammi- syyskuu

kolmas vuosineljännes   

 

 

1-9/ 2019

1-9/ 2018

Muutos %

7-9/ 2019

7-9/ 2018

Muutos %

R12M

2018

Saadut tilaukset, MEUR

2 386,0

            2 160,5

10,4

715,3

      716,5

 

-0,2

 

3 315,8

 

3 090,3

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

1 923,2

1 624,6

18,4

 

 

 

 

 

1 715,4

Liikevaihto yhteensä, MEUR

               2 393,6

2 245,2

6,6

      841,3

      800,2

 

5,1

 

3 304,4

 

3 156,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

261,4

223,8

16,8

96,7

91,1

 

6,1

 

363,3

 

325,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

10,9%

10,0%

 

11,5%

11,4%

 

 

11,0%

 

10,3%

Oikaistu EBITA, MEUR 2

187,8

171,5

9,5

72,4

74,5

-2,8

273,3

257,1

Oikaistu EBITA, % 2

7,8%

7,6%

 

8,6%

9,3%

 

8,3%

8,1%

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

169,2

143,4

18,0

66,2

65,1

1,7

245,4

219,6

Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1

7,1%

6,4%

 

7,9%

8,1%

 

7,4%

7,0%

Liikevoitto, MEUR

83,2

114,3

-27,2

17,9

        48,5

-63,0%

135,1

166,2

Liikevoittoprosentti, %

3,5%

5,1%

 

2,1%

6,1%

 

4,1%

5,3%

Voitto ennen veroja, MEUR

55,2

86,8

-36,5

9,0

44,0

-79,6

107,1

138,7

Tilikauden voitto, MEUR

37,0

62,5

-40,9

3,7

31,9

-88,4

72,8

98,3

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,46

0,79

-42,7

0,04

0,41

-90,6

0,95

1,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,46

0,79

-42,7

0,04

0,41

-90,6

0,95

1,29

Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %

54,8%

49,9%

 

 

 

 

 

42,5%

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

1,9

1,9

 

 

 

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto %

 

 

 

 

 

 

6,1%

7,9%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

  13,2%

12,5%

Vapaa kassavirta, MEUR

115,7

-3,3

 

81,3

21,8

 

192,2

73,1

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

16 081

16 289

-1,3

 

 

 

 

16 247

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

Tunnuslukujen laskentakaavat