Avainlukuja

Avainlukuja

  Neljäs vuosineljännes     Tammi - joulukuu    
  10-12 / 2018 10-12 / 2017 Muutos % 01-12 / 2018 1-12 / 2017 Muutos %
Saadut tilaukset, MEUR 929,8 732,6 26,9 3 093,3 3007,4 2,8
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR       1 715,4 1 535,8 11,7
Liikevaihto yhteensä, MEUR 910,8 909,9 0,1 3 156,1 3 137,2 0,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 101,9 97,2 4,8 325,7 289,2 12,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 11,2 % 10,7 %   10,3 % 9,2 %  
Oikaistu EBITA, MEUR 2 85,6 79,9 7,0 257,1 216,6 18,7
Oikaistu EBITA, % 2 9,4 % 8,8 %   8,1 % 6,9 %  
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 76,2 70,7 7,8 219,6 178,0 23,3
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1 8,4 % 7,8 %   7 % 5,7 %  
Liikevoitto, MEUR 51,9 55,4 -6,3 166,2 318,7 -47,9
Liikevoittoprosentti, % 5,7 % 6,1 %   5,3 % 10,2 %  
Voitto ennen veroja, MEUR 51,9 44,7 16,2 138,7 276,0 -49,7
Tilikauden voitto, MEUR 35,8 21,7 64,7 98,3 225,4 -56,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %       42,5 % 41,1 %  
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1       1,7 1,8  
Sijoitetun pääoman tuotto %       7,9 23,7  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3       12,5 15,4  
Vapaa kassavirta, MEUR 76,4 58,0   73,1 224,4  
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       16 247 15 519 4,7

Tunnuslukujen laskentakaavat