Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 2019 | Julkaistu 25.07.2019

Toimitusjohtaja Panu Routila:

 

Toinen vuosineljännes oli merkittävä virstanpylväs Terex MHPS:n integroinnissa. Saavutimme 140 miljoonan euron vuotuisten kustannussynergioiden tavoitteemme kuusi kuukautta alkuperäistä suunnitelmaamme aiemmin. Ohjelman uudelleenjärjestelykulut olivat 139 miljoonaa euroa ohjeistuksemme mukaisesti, ja uudelleenjärjestelyyn liittyvät investoinnit olivat 15 miljoonaa euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin aiemmin arvioimamme 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 alussa aloitettu synergiasäästöohjelmamme on nyt saatu päätökseen.

 

Vaikka alkuperäinen synergiasäästöohjelma on päättynyt, jatkamme tehokkuuden parantamista. Osa toimista on jo aloitettu, ja ne ovat tähän mennessä aiheuttaneet noin 17 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Arvioimme vuotuisten säästöjen olevan yhtä suuret kuin kyseiset uudelleenjärjestelykulut, ja arvioimme niiden vaikuttavan myönteisesti tulokseemme vuoden viimeisestä neljänneksestä lähtien niin, että tulosvaikutus on täysimääräinen vuoden 2021 puoleenväliin mennessä.

 

Suurin osa edellä mainituista käynnissä olevista tehostamistoimista liittyy Wetterin ja Vernouillet’n tehtaisiimme. Tehostamistoimet etenivät hyvin kummassakin toimipaikassa toisella vuosineljänneksellä. Vernouillet’ssa olemme nyt sopineet paikallisten työntekijöiden edustajien kanssa tehtaan sulkemisesta vuonna 2020. Wetterissä arvioimme merkittävän osan henkilöstövähennyksistä tapahtuvan vuoden 2019 toisen puoliskon aikana.

 

Tuloksen osalta konsernin oikaistu EBITA kasvoi 67 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä eli 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Konsernin oikaistu EBITA-kateprosentti parani edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä 8,4 prosenttiin. Tämä oli pääasiassa Kunnossapito-liiketoiminta-alueen ansiota, sillä sen oikaistu EBITA-kateprosentti nousi 1,6 prosenttiyksikköä 16,1 prosenttiin. Olemme johdonmukaisesti parantaneet konsernin oikaistua kannattavuutta koko integraatiojakson ajan, ja odotamme kateparannuksen jatkuvan. Koko vuoden 2019 osalta kateparannusvauhti on hieman hitaampaa kuin parin viime vuoden aikana pääasiassa kahdesta syystä.

 

Ensinnäkin siitä huolimatta, että sekä Wetterissä että Vernouillet’ssa on päästy sopimukseen, käynnissä olevat vähennykset vaikuttavat todennäköisesti tuotantoomme ja kannattavuuteemme vuoden 2019 loppuun asti. Tämä rasittaa myyntiämme ja kannattavuuttamme pääasiassa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella, mutta myös Kunnossapito-liiketoiminta-alueella.

 

Toiseksi maailmanlaajuisessa makrotaloudessa näkyi merkkejä heikkenemisestä toisen vuosineljänneksen edetessä. Konsernin saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä noin 7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoteen verrattuna Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen vauhdittamana. Teollisuuden heikkenevät PMI:t ja jatkuva maailmantalouden epävarmuus alkoivat vaikuttaa asiakkaidemme investointihalukkuuteen erityisesti Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella – ja etenkin Saksassa. Tämä vaikuttaa sekä kiinteiden ja muuttuvien kulujen väliseen suhteeseen, että myyntimixiin pääasiassa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella.

 

Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella ulkoiset tilaukset vähenivät toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna johtuen komponenttien maailmanlaajuisen tilausmäärän laskusta. Tämä vaikuttaa myyntimixiimme tulevien vuosineljännesten aikana. Lisäksi saadut standardinosturitilaukset vähenivät pääasiassa EMEA:ssa, jossa tilauskertymä oli erityisen pieni Saksassa. Prosessinosturien tilausmäärä jatkui vahvana toisella vuosineljänneksellä. Myös standardinosturien tilauskasvu jatkui vakaana Amerikan alueella. 

 

Kunnossapito-liiketoiminta-alueella sopimuskannan arvo kasvoi toisella neljänneksellä lähes 5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla edellisvuoteen verrattuna, mikä kuvastaa onnistumista strategiamme toteuttamisessa. Saatujen tilausten kokonaismäärä kuitenkin laski vuodentakaisesta, kun modernisointiprojektien tilausmäärä laski kaikilla alueilla, erityisesti EMEA:ssa. Saatujen tilausten määrä ilman modernisointeja kasvoi sekä Amerikan alueella että Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella, mutta pysyi suunnilleen ennallaan EMEA:ssa.

 

Odotamme Kunnossapito-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kääntyvän uudelleen kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä, mutta modernisointiprojektien vähäisempi määrä hankaloittaa vertailukelpoisen tilauskasvun kiihdyttämistä edellisvuodesta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna kuluvana vuonna enemmän kuin edellisvuonna. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen MHPS-hankinnan jälkeiset pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet eivät ole muuttuneet.

 

Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueella tilausnäkymät pysyvät vakaina huolimatta joidenkin asiakkaidemme epäröinnistä lyhyen aikavälin päätöksenteossa. Toisella vuosineljänneksellä Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kasvu oli yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna useiden tuoteryhmien hyvän tilauskertymän ansiosta.

 

Olemme edelleen sitoutuneet saavuttamaan integraation jälkeisen oikaistun EBITA-kateprosenttitavoitteemme, 11 prosenttia. Huomioiden kuitenkin makrotalouden epävarmuuden kyseisen 11 prosentin virstanpylvään saavuttaminen jo vuonna 2020 voi osoittautua haastavaksi. Vaikka Kunnossapidon ja Satamaratkaisujen kateparannus on ollut odotustemme mukainen, olemme jäljessä kannattavuustavoitteestamme Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella. Lisäksi komponenttien pienentyneestä suhteellisesta liikevaihto-osuudesta johtuva myyntimixin heikennys painaa Teollisuuslaitteiden oikaistua EBITA-kateprosenttia ensi vuonna. Jatkamme tehokkuuden parantamista Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella ja luotamme kykyymme kasvattaa jokaisen liiketoiminta-alueen kannattavuutta.