Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös 2018 | Julkaistu 07.02.2019

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Etenimme vakaasti kohti tavoitteitamme vuonna 2018, mikä näkyy konsernin oikaistussa EBITA-katteessa, joka parani neljännen vuosineljänneksen aikana 9,4 prosenttiin. Koko vuoden 2018 oikaistu EBITA-kate parani 1,2 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin.

Vuosi päättyi hyvin, sillä saatujen tilausten määrä kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä noin 27 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä vuonna 2018 nousi 5,2 prosenttia. Saatujen tilausten määrää nosti neljännellä vuosineljänneksellä kaksi suurta tilausta. Lokakuussa kerroimme, että Khalifan satamaan Abu Dhabiin on tilattu 54 automatisoitua kiskoilla liikkuvaa konttinosturia (ARMG). Lisäksi Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue sai tilauksen yhdestä suuresta prosessinosturista.

Myös Kunnossapito-liiketoiminta-alueella kasvu jatkui vakaana. Neljännellä vuosineljänneksellä Kunnossapidossa saatujen tilausten määrä kasvoi 5,3 prosenttia ja huoltosopimuskannan arvo nousi 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Strateginen tavoitteemme kasvattaa kunnossapitoliiketoimintaa on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Kasvumahdollisuus on merkittävä, ja vuosi 2018 vahvisti, että olemme oikealla tiellä. Vuonna 2019 odotamme kasvun kiihtyvän pykälän verran vuodesta 2018. Koko potentiaalin hyödyntämiseen menee kuitenkin vielä useita vuosia.

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt. Saavutimme vuoden aikana useita tärkeitä virstanpylväitä. Ensinnäkin ajoimme alas kolme tehdasta, ja lopetettujen tuotantolaitosten kokonaismäärä on nyt 11. Toiseksi useammissa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen tuotteissa on nyt yhteistä teknologiaa, minkä ansiosta tuotealustojen määrää on saatu vähennettyä 30 alustasta 20 alustaan. Kolmanneksi olemme saattaneet päätökseen muun muassa yhteisten myynninhallintaprosessien ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton.

Vuonna 2018 tuloslaskelmassamme näkyy 79 miljoonaa euroa kumulatiivisia synergiasäästöjä 140 miljoonan kokonaissäästötavoitteestamme, ja vuonna 2019 odotamme kumulatiivisten synergiasäästöjen saavuttavan 125 miljoonaa euroa. Synergiasäästöohjelman kertaluonteisten integraatiokustannusten odotetaan olevan 140 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin aikaisempi ennusteemme 130 miljoonaa euroa. Samaan aikaan olemme laskeneet investointien arvioitua määrää 60 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Molemmat muutokset liittyvät päätökseemme luopua vähitellen Xiamenissa Kiinassa sijaitsevasta satamanosturitehtaasta, joka siirtyi meille MHPS-yritysoston mukana.

Maailmantaloutta varjostavista makrotaloudellisista huolista huolimatta kysyntänäkymämme näyttävät edelleen terveiltä ja vakailta. Satamaratkaisut on aloittanut vuoden 2019 vahvasti saaden tilauksen täysin automatisoidusta kontinkäsittelyjärjestelmästä Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin. Tilaus ei ole ainoastaan Konecranesin historian neljänneksi suurin, vaan projekti on suuri askel eteenpäin Satamaratkaisujen strategian toteuttamisessa. Tilaus sisältää terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) ja laitteiden ohjausjärjestelmän (ECS), Konecranesin automaatioteknologiaa sekä kontinkäsittelylaitteita, joten saamme toimittaa täyden sarjan automatisoituja konttinostureita ja ohjelmistoälyä. Tilaus tullaan kirjaamaan vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.
 
Vaikka Satamaratkaisuilla vuosi onkin lähtenyt käyntiin hyvin, joillakin asiakastoimialoilla päätöksenteko on hidastumaan päin. Näin on erityisesti Isossa-Britanniassa, missä asiakkaidemme tuotantotoiminta hidastui vuonna 2018 brexitin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Olemme toimialamme ainoa ulkomainen toimittaja, jolla on paikallista valmistustoimintaa Isossa-Britanniassa. Paikallisesta läsnäolosta voi olla suhteellista hyötyä, jos kova brexit toteutuu. Toisaalta uskomme, että päätöksemme vähentää toimintoja Isossa-Britanniassa osana vuoden 2018 integraatiotoimia oli oikein ajoitettu. Olipa brexitin lopputulos mikä tahansa, negatiiviset vaikutukset Ison-Britannian talouteen merkitsevät todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös Konecranes-konserniin. Odotamme kuitenkin Konecranes-konserniin kohdistuvien brexit-vaikutusten olevan rajallisia.

Ison-Britannian ulkopuolella kysyntä on edelleen hyvällä tasolla monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Tämän vuoden taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti odotamme liikevaihdon kasvun nopeutuvan ja oikaistun EBITA-katteen paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Uskomme edelleen, että saavutamme vuonna 2017 ilmoittamamme integraation jälkeiset tavoitteet: konsernin vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) viisi prosenttia vuosina 2018–2020 ja konsernin oikaistu EBITA-kate 11 prosenttia vuonna 2020.