Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 2019 | Julkaistu 26.04.2019

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Saatujen tilausten kasvu jatkui vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja vuosi 2019 alkoi hyvin. Makrotaloudellisten indikaattoreiden heikentymisestä huolimatta saadut tilaukset kasvoivat hyvin, mikä on osoitus teollisuusnostinlaiteliiketoiminnan jälkisyklisyydestä sekä vahvasta tuotetarjoomastamme tietyissä kasvavissa teollisuussegmenteissä.

 

Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue johti kasvua saatuaan merkittävän tilauksen Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin. Kuten kerroimme helmikuussa, tilaus kattaa täyden sarjan automatisoituja konttinostureita ja ohjelmistoälyä, sisältäen terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) ja laitteiden ohjausjärjestelmän (ECS). Hadaromin projekti on Konecranesille erityisen merkittävä ja kuvastaa hyvin viime syksynä perustetun ratkaisuliiketoimintayksikkömme kyvykkyyksiä.

 

Kunnossapito-liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes 4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Myös sopimuskannan arvo kasvoi noin 9 miljoonaa euroa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, vaikka osa kasvusta johtuikin valuuttakurssimuutoksista. Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen vahva kasvu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna perustui kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella teollisuusnostureihin.

 

Etenimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin kohti integraation jälkeisiä tavoitteitamme. Myynti kasvoi kaksinumeroisella prosentilla, mikä heijastaa viime vuoden tilausten kasvua. Myynnin kasvu oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla.

 

Lisäksi konsernin oikaistu EBITA-kate parani 6,4 prosenttiin. Paraneminen johtui pääosin Kunnossapito-liiketoiminta-alueesta, jonka oikaistu EBITA-kate oli 15,7 prosenttia eli 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen kannattavuuden kasvu johtui pitkälti suuremman myyntivolyymin aiheuttamasta nosteesta. Odotamme Kunnossapito-liiketoiminta-alueen myynnin kasvuvauhdin hidastuvan tulevina kvartaaleina ja tämän vaikuttavan myös kateparannusvauhtiin.

 

MHPS-integraatio etenee hyvin ja suunnitelmiemme mukaan. Saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä 126 miljoonan euron kumulatiiviset vuositason synergiasäästöt 140 miljoonan kokonaissäästötavoitteestamme. Kumulatiivinen tulosvaikutus vuosineljänneksen lopussa oli 92 miljoonaa euroa. Synergiasäästöohjelma on saatu lähes valmiiksi Kunnossapito-liiketoiminta-alueella, ja myös hankintojen kokonaissäästötavoitteen saavuttaminen on lähellä.

 

Vaikka olemme saaneet valmiiksi monia tärkeitä synergiasäästöohjelman osa-alueita, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella on jäljellä vielä joitain merkittäviä integraatiokohteita. Ensinnäkin, jatkamme tuotealustojen harmonisointiin keskittymistä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on vähentää tuotealustojen määrä 11-14:ään nykyisestä kahdestakymmenestä. Päällekkäisyyksien poistamisen lisäksi tulemme lanseeraamaan kokonaan uusia tuotteita. Näiden toimien seurauksena suunnittelemme myös tiettyjen tuotteiden valmistuksen keskittämistä yhä harvempaan tuotantopaikkaan.

 

Toiseksi, valmistuksen ja toiminnan optimointi jatkuu edelleen parissa maassa. Integraatio etenee hyvin tehtaallamme Wetterissä, Saksassa. Ranskassa Konecranes käy edelleen neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa Vernouillet’n tehtaan mahdollisesta sulkemisesta. Nämä molemmat prosessit aiheuttivat tilapäisiä toimintakustannuksia ja rasittivat sekä Teollisuuslaitteiden tuotantoa että kannattavuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Lisäksi prosessinosturiliiketoiminnan heikompi myyntimix heikensi Teollisuuslaitteiden oikaistua EBITA-kateprosenttia. Myös Yhdysvaltojen tullitariffit vaikuttivat meihin kuluneella vuosineljänneksellä negatiivisesti. Vaikka Yhdysvaltojen tullitariffit ja toimitusverkoston muutokset aiheuttavat todennäköisesti lisäkustannuksia myös jatkossa, odotamme Teollisuuslaitteiden oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

 

Heikentyvistä maailmanlaajuisista makrotalouden indikaattoreista huolimatta kysyntämme on pysynyt terveellä tasolla. Vuoden 2019 tilauskanta on vahva, ja odotamme koko vuoden liikevaihdon kasvun yltävän ohjeistamaamme 5-7 prosenttiin edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi odotamme edelleen konsernin oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.