Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 2019 | Julkaistu 24.10.2019

Väliaikainen Toimitusjohtaja Teo Ottola:

Konecranes CEO

 

Kolmannen vuosineljänneksen suorituksemme oli vaihteleva. Saadut tilaukset kääntyivät kasvuun Kunnossapito-liiketoiminta-alueella, ja Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue teki jälleen vakaan tuloksen. Toisaalta heikentyvä makrotaloudellinen ympäristö vaikutti yhä voimakkaammin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueeseen, jonka tulosta heikensivät myös tilapäiset kustannukset, joita aiheutui tuotannon optimoinnista tehtaillamme Ranskan Vernouillet’ssa ja Saksan Wetterissä.

Kunnossapidon sopimuskanta kasvoi 6,4 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä on linjassa tavoitteidemme kanssa. Vaikka projektiliiketoiminnan tilausmäärä pysyi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, kasvoi tilausten kokonaismäärä 3,6 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Oikaistu EBITA-kate oli 16,2 prosenttia. Se pysyi suunnilleen edellisen neljänneksen ja edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Satamaratkaisuissa konttilukkien vahva kysyntä vauhditti tilausten kasvua kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 3,9 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Yleinen markkinatunnelma satama-asiakkaiden keskuudessa on edelleen hyvä siitä huolimatta, että joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa on nähtävissä merkkejä epäröinnistä. Trukkien kysyntä teollisuusasiakkaidemme keskuudessa alkoi tasaantua. Satamaratkaisujen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 16 prosenttia edellisvuodesta, ja tilauskanta oli yli 1 miljardia euroa syyskuun lopussa. Volyymikasvu vauhditti oikaistun EBITA-katteen kasvua 8,2 prosenttiin kolmannella neljänneksellä.

Teollisuuslaitteissa kulunut neljännes oli haasteellinen. Makrotaloudellisten olosuhteiden heikkeneminen näkyi ulkoisissa tilauksissa, joiden määrä laski 9,7 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Ulkoinen liikevaihto pieneni 6,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oikaistu EBITA-kate laski 2,9 prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Heikko kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myyntivolyymista, heikentyneestä tuotemixistä ja alhaisesta tuottavuudesta Vernouillet’n tehtaallamme sekä Wetterin tehtaamme heikommasta tehokkuudesta, joka johtui parhaillaan toteutettavista muutoksista. Lisäksi markkinoiden heikentyminen on alkanut rajoittaa kykyämme kattaa kustannusinflaation vaikutukset hinnankorotuksilla.

Odotamme Teollisuuslaitteiden kannattavuuden pysyvän alhaisella tasolla myös neljännellä vuosineljänneksellä ja pidämme epätodennäköisenä, että Teollisuuslaitteiden tilikauden 2019 oikaistu EBITA-kateprosentti paranisi vuoteen 2018 verrattuna. Näin ollen konsernin oikaistun EBITA-kateprosentin kasvuvauhti hidastuu tilikaudella 2019 kahteen edellisvuoteen verrattuna.

Rakennamme Konecranesille pitkäjänteisesti vahvempaa perustaa tehostamalla toimintaa koko yrityksessä ja etenkin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella.  Monia hankkeita on jo käynnistetty, ja kirjasimme kuluneella vuosineljänneksellä 48 miljoonaa euroa kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja. Toisella vuosineljänneksellä kirjaamiemme 17 miljoonan euron kertaluontoisten kulujen kanssa yhteenlaskettuna uudelleenjärjestelykulut ovat nyt 65 miljoonaa euroa. Odotamme saavuttavamme 37 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä ja säästöjen näkyvän täysimääräisinä tuloslaskelmassamme vuoden 2021 loppuun mennessä. Suurin osa edellä mainituista kuluista liittyy Vernouillet’n ja Wetterin tehtaisiin. Kolmannella neljänneksellä kirjatut suuret uudelleenjärjestelykustannukset rasittivat konsernin osakekohtaista tulosta, joka laski 0,04 euroon.

Teollisuuslaitteiden merkittävä positiivinen asia kolmannella neljänneksellä oli kolmen uuden tuotteen lanseeraus: innovatiivinen S-sarjan standardinosturi, jossa on synteettinen köysi;  pitkälle modularisoitu ja kompakti M-sarjan prosessinosturi; ja erittäin suorituskykyinen C-sarjan sähköinen ketjunostin. Uusien tuotteiden osuus Teollisuuslaitteiden myynnistä tulee olemaan merkittävä. Konecranesin uusille tuotteille on joko myönnetty tai vireillä yhteensä 20 patenttia, jotka parantavat merkittävästi asiakkaidemme työturvallisuutta ja tuottavuutta. Uusien tuotteiden myynti on jo alkanut ja laajenee vähitellen kaikille maantieteellisille alueille tulevina neljänneksinä. Uusien tuotteiden on suunniteltu korvaavan nykyinen tarjontamme kahden vuoden kuluessa, mikä mahdollistaa tuotealustojamme lukumäärän vähentämisen kahdestakymmenestä neljääntoista. Odotamme uusien tuotteiden vahvistavan markkinajohtajuuttamme ja edistävän pitkän aikavälin kannattavaa kasvua myös Teollisuuslaitteissa.