Tulevaisuuden näkymät

Kysyntänäkymät | Q2 2019 Puolivuosikatsaus | 25.07.2019

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysynnässä näkyy merkkejä heikkenemisestä Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kysyntä on vakaata ja terveellä tasolla Pohjois-Amerikassa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat yleisesti vakaat. Silti joidenkin satama-asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksenteossa näkyy merkkejä epäröinnistä.

 

Taloudellinen ohjeistus | Q2 2019 Puolivuosikatsaus | 25.07.2019

Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon kasvavan 5–7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.