Tulevaisuuden näkymät

Kysyntänäkymät | Tilinpäätös 2018 | 07.02.2019

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on 
vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. 
Maailmanlaajuinen konttiliikenne on terveellä tasolla, vaikka kasvu onkin hidastunut. 
Kontinkäsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen vakaat.

 

Taloudellinen ohjeistus | Tilinpäätös 2018 | 07.02.2019

Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon kasvavan 5–7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.