Osaketieto

Osakasrekisteri

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsä pitäjälle osoitteenmuutoksista, osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin numeron muutoksista sekä muista osakeomistukseen liittyvistä seikoista.

Ilmoituksia osakkeenomistajilta

Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön silloinen hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki silloin omistamansa Konecranes Oyj:n osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osaketietoa
Kaupankäyntitunnus KCR
ISIN-koodi, A-sarjan osakkeet FI0009005870
Lista Helsinki Large Cap
Sektori Industrials
Osakkeiden kokonaismäärä 78 921 906
Listautumispäivä 27.3.1996
Osakepääoma 30 072 660
Konecranes omat osakkeet 79 980