Velkarahoitus

Konecranes treasuryn missio on:

• varmistaa kustannustehokkaan rahoituksen saatavuus liiketoiminnalle kaikkina aikoina
• hallita konsernin taloudellisia riskejä valuuttoihin, korkoihin, vastapuoliin ja likviditeettiin liittyen ennalta määritellyllä ja suunnitellulla tavalla.

Avainluvut

Q1/2017 2016 2015 2014 2013 2012
Korollinen nettovelka 535.6 129.6 203.2 149.5 187.3 181.8
Gearing, % 42.8 29.1 44.6 33.3 42.1 39.3
Omavaraisuusaste, % 35.5 32.9 34.8 35.2 34.0 34.0
Nettokäyttöpääoma, MEUR 259.2 304.3 317.4 263.7 289.4 295.5

Korollinen nettovelka per 31.3.2017

MEUR 31.3.2017
Pitkäaikaiset korolliset velat 794.7
Lyhytaikaiset korolliset velat 181.6
Lainasaamiset -17.1
Rahat ja pankkisaamiset -423.6
Korollinen nettovelka 535.6