Ronja Holmila opiskelee neljättä vuottaan LUT-yliopistossa kauppatieteitä, ja tällä hetkellä hän suorittaa International Marketing Management- maisteritutkintoa. Ronja on aina ollut kiinnostunut kaupallisesta alasta, sillä hän kokee sen tarjoavan laajat uramahdollisuudet. Lisäksi kansainvälinen liiketoiminta kiinnostaa häntä, jonka vuoksi työpaikka kansainvälisessä yrityksessä on ollut hänen mielestään onnen potku. Keväällä haussa oli ensimmäinen oman alan työpaikka, sillä edellisinä vuosina Ronja oli työskennellyt muissa tehtävissä. Konecranesilla kesätyössä kiinnosti itse työnkuva, sillä se sisälsi paljon erilaisia markkinoinnin tehtäviä sekä myös itsenäisiä projekteja.

 

Kuluneen kesän aikana työstä on Ronjan mukaansa tehnyt erityisen mielekkään jatkuva uuden oppiminen, tarjotut projektit sekä mielenkiintoiset haasteet, joissa on päässyt hyödyntämään yliopistossa opittua strategista ajattelutapaa ja työkaluja: "Olen päässyt oikeasti tekemään käytännön markkinointia, enkä vaan avustavia töitä."

 

Kysyimme, mitkä ominaisuudet tai taidot auttavat markkinoinnin kesätyöpaikan saamisessa sekä siinä menestymisessä. Ronja nostaa esiin visuaalisen silmän ja muuntautumiskyvyn, sekä tietysti innostuksen markkinointia kohtaan: "Koen, että tehtävässäni visuaalisuus sekä muuntautumiskyky ovat eduksi, sillä työ sisältää paljon erityyppisiä tehtäviä ja päivät vaihtelevat. On myöskin hyvä, jos omaa organisointikykyä, sillä erilaisten tehtävien seassa täytyy pystyä kalenteroimaan ja priorisoimaan. Ja tietysti tarvitaan hyvä asenne sekä innostus markkinointia ja sen kehittämistä kohtaan. Kun pitkää työkokemusta ei ole tarjota hakuvaiheessa, se oma innostus ja asenne on ykkösasia, mikä tulee esille."

Ja tietysti tarvitaan hyvä asenne sekä innostus markkinointia ja sen kehittämistä kohtaan. Kun pitkää työkokemusta ei ole tarjota hakuvaiheessa, se oma innostus ja asenne on ykkösasia, mikä tulee esille.

Ronjan päivät alkavat yleensä kello 8-9 välillä Hyvinkään toimistolla tai etänä päivästä riippuen. Ne kuluvat työstäen laidasta laitaan markkinoinnin tehtäviä: referenssitarinoita, verkkosivujen päivittämistä, somea, kuvien muokkausta, mainoksien tekoa sekä valokuvausta hyödyntäen monia eri markkinoinnin työkaluja. Kaikenlaisia tehtäviä löytyy missä pääsee hyödyntämään myös luovuutta. Päiviin sisältyy myös tulevien projektien suunnittelua sekä tapahtumien järjestämistä. "Normipäivänä yleensä suunnittelen aamusta päivän ohjelman kalenterin mukaan. Markkinoinnin työ on tosi projektiluontoista, joten yhtenä päivänä saatan pyörittää montaakin eri projetkia samaan aikaan eteenpäin. Lisäksi on tietty Teams-kokouksia, ja yhteisiä workshoppeja kolleegojen kanssa, joista tykkään, sillä yhdessä saa yleensä paremman lopputuloksen aikaiseksi", Ronja kommentoi.

 

Työtehtäviin pääsee myös vaikuttamaan omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta, jota Ronja arvostaa. "Mielestäni on ihanaa, kun päivät vaihtelevat ja työtehtäviä on monipuolisesti, jolloin voi vähän valita, mitä aikatauluttaa itselleen millekin päivälle", Ronja kommentoi. Vaikka kesätyö on Ronjan ensimmäinen oman alan työpaikka, on hän silti päässyt tekemään isompiakin itsenäisiä projekteja.

koko

Markkinoinnin tehtävien ansiosta Ronja on päässyt tutustumaan laajasti eri henkilöihin yrityksen sisällä, mikä on auttanut pääsemään nopeasti tutuksi yrityksen kanssa. Työskentely pienessä tiimissä, jossa häntä on kannustettu ja autettu uusien tehtävien parissa, on ollut Ronjan mukaan antoisaa ja opettavaa. Hän kiittelee sitä, että on saanut todella paljon tukea sekä kannustusta tiimissään ja hänet on heti otettu mukaan eri projekteihin ja tapahtumiin.

 

Kesätyö on tuonut mukanaan monenlaista oppia globaalin yrityksen markkinoinnista ja ison organisaation työkulttuurista. Ronja kertoo oppineensa laajasti eri markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä saanut arvokasta näkemystä B2B sektorin markkinoinnin suunnittelusta ja strategiatyöstä. Parhaiksi asioiksi kesätyössä Konecranesilla nousee esiin vastuu ja vapaus tehdä mitä haluaa, sekä tietysti hyvät tiimikaverit: "Konecranes tarjoaa työntekijöilleen poikkeuksellisen paljon vapautta omien työtehtävien parissa, mikä on todella hienoa. Olen saanut itse pitkälti suunnitella työpäiväni ja vaikuttaa projekteihin, joissa olen mukana. Koen, että olen oikeasti päässyt vaikuttamaan ja tekemään asioita, jotka itseäni kiinnostavat. Esimiehet eivät todellakaan 'hengitä niskaan' vaan luottavat työntekijöihinsä. Kesä Konecranesin markkinoinnissa on antanut itselleni paljon enemmän, kuin uskalsin odottaa." Hän myös arvostaa, että on päässyt työskentelemään kansainvälisten markkinointitiimiläisten kanssa.

Konecranes tarjoaa työntekijöilleen poikkeuksellisen paljon vapautta omien työtehtävien parissa, mikä on todella hienoa. Olen saanut itse pitkälti suunnitella työpäiväni ja vaikuttaa projekteihin, joissa olen mukana. Koen, että olen oikeasti päässyt vaikuttamaan ja tekemään asioita, jotka itseäni kiinnostavat. Esimiehet eivät todellakaan ”hengitä niskaan” vaan luottavat työntekijöihinsä. Kesä Konecranesin markkinoinnissa on antanut itselleni paljon enemmän, kuin uskalsin odottaa.