Kontrola akcesoriów zawieszanych na haku

Ta kontrola ma na celu sprawdzenie demontowanego sprzętu mocowanego do haka suwnicy podczas pracy. Kontrola identyfikuje wady i odchylenia od przepisów lokalnych.

Lista kontrolowanych urządzeń może obejmować:

  • Akcesoria, takie jak m.in. stopy łańcucha, zawiesia z liny stalowej, siatkę metalową, liny z włókien naturalnych lub sztucznych i siatkę syntetyczną
  • Osprzęt do podnoszenia konkretnych produktów, np. belki trawersowe, haki do zwojów, podnośniki blach, podnośniki próżniowe czy magnesy
  • Osprzęt podnoszący klienta, np. równoważniki lub niestandardowe akcesoria konserwacyjne

Kontrola wzrokowa ma na celu wykrycie zużycia, wad, odkształceń, rozciągnięcia, pogorszenia jakości lub innych zjawisk, zależnie od sposobu użytkowania. Urządzenia zasilane, np. magnesy czy belki obrotowe, są również poddawane testom eksploatacyjnym.