Dofinansowanie projektu

Konecranes and Demag Sp. z o.o. jest beneficjentem umowy o dofinansowaniem projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu to wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej i bieżącej działalności w związku z trwaniem pandemii COVID-19. 

Planowanym efektem wynikającym z bycia beneficjentem programu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja, a także dzięki finansowaniu kosztów obrotowych przedsiębiorstwa, zachowaniu miejsc pracy.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 311 142,63 zł

Okres realizacji Projektu: 1.07.2020 – 30.09.2020