Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2022

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS, TAMMI–KESÄKUU 2022, 27.7.2022 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2022

 

Tilaukset jatkuivat vahvana haasteellisessa ympäristössä

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n puolivuosikatsauksesta, tammi–kesäkuu 2022. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet ovat toimineet yhteisen johdon alaisuudessa kesäkuun alusta lähtien. Tämän muutoksen jälkeen Konecranesilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet sekä Satamaratkaisut. Konecranes raportoi edelleen kolme segmenttiä: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Segmenttien luvut ovat vertailukelpoisia aiempien lukujen kanssa.

 

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 1 007,8 miljoonaa euroa (806,7), +24,9 prosenttia (+19,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Kasvua vauhditti saatujen tilausten kasvu kaikissa kolmessa segmentissä.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 9,7 prosenttia (+3,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 310,2 miljoonaa euroa (282,8). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 297,2 miljoonaa euroa (257,5), +15,4 prosenttia (+8,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 2 825,4 miljoonaa euroa (1 974,8) kesäkuun lopussa, +43,1 prosenttia (+36,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 787,1 miljoonaa euroa (759,3), +3,7 prosenttia (-0,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa mutta pieneni Satamaratkaisuissa.

- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 7,7 prosenttia (8,6) ja oikaistu EBITA-kate 60,9 miljoonaa euroa (65,3). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa alhaisesta myyntivolyymista ja kustannusinflaatiosta.

- Liiketulos oli 48,2 miljoonaa euroa (46,6), 6,1 prosenttia liikevaihdosta (6,1). Oikaisut olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa (10,4).

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,36) euroa.

- Vapaa kassavirta oli -30,7 miljoonaa euroa (15,4)

 

 

TAMMI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 2 037,4 miljoonaa euroa (1 569,5), +29,8 prosenttia (+25,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 580,4 miljoonaa euroa (512,7), +13,2 prosenttia (+7,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 1 459,2 miljoonaa euroa (1 463,3), -0,3 prosenttia (-3,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 7,2 prosenttia (8,3), ja oikaistu EBITA-kate oli 105,0 miljoonaa euroa (121,6). Oikaistu EBITA-kateprosentti laski kaikissa kolmessa segmentissä.

- Liiketulos oli 28,7 miljoonaa euroa (84,1), 2,0 prosenttia liikevaihdosta (5,8). Oikaisut olivat yhteensä 62,4 miljoonaa euroa (20,7) ja koostuivat pääasiassa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvistä kustannuksista ja sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,59) euroa.

- Vapaa kassavirta oli -28,1 miljoonaa euroa (33,0).

- Nettovelka oli 700,1 miljoonaa euroa (624,4) ja nettovelkaantumisaste 55,1 prosenttia (50,6).

 

 

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen epävarmuutta, koska Ukrainan sota ja koronapandemia ovat lisänneet inflaatiota ja materiaalien saatavuusongelmia.

 

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö on hyvällä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, vaikka joitain heikkenemisen varhaisia merkkejä onkin näkyvissä. Aasian ja Tyynenmeren alueella on merkkejä kysyntäympäristön paranemisesta.

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa oikaistun EBITA-kateprosentin pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

Toinen vuosineljännes

Tammi - kesäkuu

 

 

 

 4-6/
2022

 4-6/
2021

Muutos

%

1-6/
2022

 1-6/
2021

Muutos

%

R12M
 

1-12/
2021

Saadut tilaukset, MEUR

1 007,8

806,7

24,9

2 037,4

1 569,5

29,8

3 643,4

3 175,5

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

2 825,4

1 974,8

43,1

 

2 036,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

787,1

759,3

3,7

1 459,2

1 463,3

-0,3

3 181,7

3 185,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

82,5

86,5

-4,5

148,8

165,5

-10,1

382,2

398,9

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

10,5 %

11,4 %

 

10,2 %

11,3 %

 

12,0 %

12,5 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2

60,9

65,3

-6,8

105,0

121,6

-13,7

295,6

312,2

Oikaistu EBITA, % 2

7,7 %

8,6 %

 

7,2 %

8,3 %

 

9,3 %

9,8 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

54,0

57,0

-5,4

91,1

104,8

-13,1

265,3

279,1

Oikaistu liikevoittoprosentti 1

6,9 %

7,5 %

 

6,2 %

7,2 %

 

8,3 %

8,8 %

Liikevoitto, MEUR

48,2

46,6

3,4

28,7

84,1

-65,9

164,5

220,0

Liikevoittoprosentti, %

6,1 %

6,1 %

 

2,0 %

5,8 %

 

5,2 %

6,9 %

Voitto ennen veroja, MEUR

37,7

41,1

-8,4

8,3

67,8

-87,8

133,0

192,5

Tilikauden voitto, MEUR

27,3

28,4

-3,9

6,0

46,8

-87,2

106,6

147,4

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,35

0,36

-2,7

0,09

0,59

-84,9

1,36

1,86

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,35

0,36

-3,2

0,09

0,59

-85,0

1,35

1,85

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

55,1 %

50,6 %

 

 

39,8 %

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

1,8

1,6

 

 

1,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

 

 

 

6,8 %

9,3 %

Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

13,0 %

13,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR

-30,7

15,4

 

-28,1

33,0

 

76,5

137,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

16 588

16 670

-0,5

 

16 625

 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA TEO OTTOLA:

 

Toisella vuosineljänneksellä Konecranesin toimintaympäristö ja suorituskyky jatkuivat samanlaisina edelliseen neljännekseen verrattuna. Saadut tilaukset pysyivät korkealla tasolla, mutta samalla kannattavuus heikkeni edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa komponenttien ja materiaalien heikon saatavuuden sekä koronapandemiaan liittyvien haasteiden aiheuttamista alhaisista myyntimääristä. Vaikka alensimme koko vuoden 2022 taloudellista ohjeistustamme aiemmin tässä kuussa, ennätyksellinen tilauskantamme ja vahva keskittymisemme suorituskykyyn luovat vakaan perustan tulevalle menestykselle.

 

Geopoliittisista jännitteistä, pandemiasta ja kasvavista makrotaloudellisista huolenaiheista huolimatta yleinen markkinatilanne jatkui hyvänä toisella vuosineljänneksellä, eivätkä saadut tilauksemme jääneet kauas ensimmäisen neljänneksen ennätystasosta. Konecranesin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 19,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuina ja olivat yli miljardi euroa jo toisena peräkkäisenä neljänneksenä. Lyhyen kierron tuotteiden saadut tilaukset olivat odotettua suuremmat.

 

Komponenttien heikko saatavuus ja muut toimitusketjun rajoitukset sekä koronapandemiaan liittyvät haasteet vaikuttivat liikevaihtoomme kaikissa kolmessa segmentissä toisella vuosineljänneksellä. Kun hinnankorotusten vaikutusta ei oteta huomioon, liikevaihto laski edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Saatujen tilausten pysyessä korkealla tasolla ja toimitusongelmien jatkuessa tilauskantamme kasvoi jälleen uuteen ennätykseen ja oli 2 825 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.

 

Oikaistu EBITA-kateprosenttimme laski edellisvuodesta ja oli 7,7 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa komponentti- ja materiaalipulan sekä koronapandemiaan liittyvien haasteiden ja kustannusinflaation aiheuttamasta alhaisesta myyntivolyymista. Kannattavuus heikkeni kaikissa kolmessa segmentissä.

 

Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 8,9 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Toimitusketjun ongelmat ja koronapandemiaan liittyvät sulkutoimet Kiinassa vaikuttivat Kunnossapidon liikevaihtoon, joka pysyi edellisvuoden tasolla vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kannattavuus heikkeni, kun tuottavuus laski edellä mainittujen ongelmien ja haasteiden seurauksena, ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 15,5 prosenttia. Sopimuskannan arvo kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset lisääntyivät 6,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Asiakkaista johtuvat viivästykset ja toimitusketjun rajoitukset jatkuivat, ja ulkoinen myynti vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna kasvoi hinnoittelun ansiosta vain hieman. Oikaistu EBITA-kateprosentti laski edellisvuodesta ja oli 1,0 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa alhaisesta myyntivolyymista ja inflaatiosta.

 

Satamien toiminta-aste pysyi korkealla tasolla. Satamaratkaisujen tilaukset lisääntyivät 47,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja olivat 404 miljoonaa euroa, sisältäen myös suurempia projekteja. Materiaalien heikon saatavuuden ja koronapandemiaan liittyvien sulkutoimien lisäksi asiakastoimitusten ajoitus vaikutti edelleen liikevaihtoon, joka laski 2,0 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Tämän vuoksi myös oikaistu EBITA-kateprosentti laski 6,7 prosenttiin. Kannattavuuden heikentymisestä huolimatta projektien toteutus jatkui hyvänä.

 

Odotamme meneillään olevan sodan, pandemian ja muiden makrotaloudellisten huolenaiheiden aiheuttaman markkinoiden epävakauden jatkuvan. Vaikka kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, epävarmuus on lisääntynyt, ja olemme päivittäneet kysyntänäkymämme kolmannelle vuosineljännekselle nykyisen markkinatilanteen mukaisesti.

 

Koska emme odota toimitusketjujen haastavan tilanteen normalisoituvan lähitulevaisuudessa, alensimme koko vuoden ohjeistustamme ennen puolivuosikatsausta. Odotamme koko vuoden 2022 liikevaihtomme pysyvän vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja koko vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosenttimme pysyvän vuoden 2021 tasolla tai laskevan. Toisella vuosipuoliskolla odotamme kuitenkin toimituskykymme paranevan verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon, sekä aiemmin toteutettujen hinnankorotusten alkavan vaikuttaa kannattavuuteemme.

 

Jatkamme toiminnan tehostamista koko yrityksessä. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet ovat toimineet yhteisen johdon alaisuudessa kesäkuun alusta lähtien. Tämän muutoksen seurauksena olemme alkaneet tunnistaa mahdollisuuksia tehostaa ja yksinkertaistaa teollisen liiketoimintamme mallia.

 

Kesäkuussa ilmoitimme, että Anders Svensson on nimitetty Konecranesin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 19.10.2022. Anders Svensson siirtyy Konecranesille Sandvikilta, jossa hän työskentelee Rock Processing Solutions -liiketoiminta-alueen johtajana. Koska hän aloittaa uudessa tehtävässään vasta lokakuussa, olemme päättäneet siirtää suunnitellun pääomamarkkinapäivämme vuoden 2023 alkupuoliskolle. Konecranesin johtoryhmän ja työntekijöiden puolesta toivotan Andersin lämpimästi tervetulleeksi Konecranesille. Odotan tulevaa yhteistyötämme.

 

Ennen sitä meillä on kuitenkin paljon työtä tehtävänä ja tavoitteita saavutettavana. Keskitymme edelleen liiketoiminnan jatkuvaan parantamiseen ja vastuullisuuteen sekä siihen, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta. Haluan jälleen kiittää työntekijöitämme sitoutumisesta sekä asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä haasteellisissa olosuhteissa. 

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään kansainvälinen videokonferenssi 27.7.2022 klo 11.30. Tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen esittelee finanssijohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola.

 

Videokonferenssiin voi osallistua ja sitä voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2022-q2

Linkki aktivoituu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkamisaikaa.

 

Osallistujatunnus: 28999297#

 

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla johonkin alla olevista numeroista:

 

Maa

Puhelinnumero

Suomi

+358 981710310

Ruotsi

+46 856642651

Iso-Britannia

+44 3333000804

USA

+1 6319131422

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsaus on tarkoitus julkaista 26.10.2022.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com