Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023: Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen paras

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI-SYYSKUU 2023, 25.10.2023 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023: Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen paras

 

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen paras

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Konecranes on tehnyt muutoksia saatujen tilausten ja nettokäyttöpääoman raportointiin. Tässä katsauksessa esitetyt edellisen vuoden luvut on oikaistu, ja ne ovat täysin vertailukelpoisia kuluvan vuoden lukujen kanssa.

 

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 852,9 miljoonaa euroa (1 087,9), -21,6 prosenttia (-18,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset vähenivät kaikissa kolmessa segmentissä.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 321,0 miljoonaa euroa (315,5), +1,7 prosenttia (+6,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 359,6 miljoonaa euroa (369,5), -2,7 prosenttia (+2,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 3 282,1 miljoonaa euroa (3 052,1) syyskuun lopussa, +7,5 prosenttia (+11,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 1 005,1 miljoonaa euroa (884,6), +13,6 prosenttia (+18,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 12,3 prosenttia (10,8), ja vertailukelpoinen EBITA-kate oli 123,2 miljoonaa euroa (95,3). Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani pääasiassa myyntivolyymin ja hinnoittelun ansiosta.

- Liiketulos oli 97,2 miljoonaa euroa (91,5), 9,7 prosenttia liikevaihdosta (10,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 18,0 miljoonaa euroa (-7,2) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,77) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 114,6 miljoonaa euroa (-38,2).

 

TAMMI–SYYSKUU 2023 LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 3 235,4 miljoonaa euroa (3 267,6), -1,0 prosenttia (+1,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 1 112,9 miljoonaa euroa (1 083,0), +2,8 prosenttia (+5,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 2 817,4 miljoonaa euroa (2 343,9), +20,2 prosenttia (+22,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 11,2 prosenttia (8,5), ja vertailukelpoinen EBITA-kate oli 316,9 miljoonaa euroa (200,2). Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Liiketulos oli 280,9 miljoonaa euroa (120,1), 10,0 prosenttia liikevaihdosta (5,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 12,9 miljoonaa euroa (55,3) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,26 (0,86) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 344,6 miljoonaa euroa (-66,2).

- Nettovelka oli 518,0 miljoonaa euroa (749,7) ja nettovelkaantumisaste 34,3 prosenttia (56,7).

 

KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla huolimatta globaalien makrotalouden mittarien heikentymisestä ja joistakin heikentymisen merkeistä kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. 

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2023 vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

Kolmas vuosineljännes

Tammi - Syyskuu

 

 

 

7-9/

2023

7-9/

2022

Muutos

%

 1-9/

2023

  1-9/

2022

Muutos

%

R12M

 

1-12/

2022

Saadut tilaukset, MEUR 1

852,9

1 087,9

-21,6

3 235,4

3 267,6

-1,0

4 195,7

4 227,9

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

3 282,1

3 052,1

7,5

 

2 901,7

Liikevaihto yhteensä, MEUR

1005,1

884,6

13,6

2 817,4

2 343,9

20,2

3 838,4

3 364,8

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), MEUR 2

143,6

117,1

22,7

380,1

265,9

43,0

   520,3

406,1

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % 2

14,3 %

13,2 %

 

13,5 %

11,3 %

 

13,6 %

12,1 %

Vertailukelpoinen EBITA, MEUR 2

123,2

95,3

29,3

316,9

200,2

58,2

   435,1

318,4

Vertailukelpoinen EBITA, % 2

12,3 %

10,8 %

 

11,2 %

8,5 %

 

11,3 %

9,5 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 2

115,2

84,3

36,6

293,8

175,4

67,5

   405,1

286,6

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2

11,5 %

9,5 %

 

10,4 %

7,5 %

 

10,6 %

8,5 %

Liikevoitto, MEUR

97,2

91,5

6,2

280,9

120,1

133,8

   383,9

223,2

Liikevoittoprosentti, %

9,7 %

10,3 %

 

10,0 %

5,1 %

 

10,0 %

6,6 %

Voitto ennen veroja, MEUR

93,8

83,4

12,5

243,5

91,7

165,6

   342,5

190,7

Tilikauden voitto, MEUR

69,9

60,0

16,5

179,2

66,0

171,5

   251,7

138,5

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,88

0,77

14,2

2,26

0,86

162,5

     3,17

1,77

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,88

0,77

14,3

2,26

0,86

162,9

     3,16

1,77

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

34,3 %

56,7 %

 

 

48,0 %

Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

1,0

1,9

 

 

1,7

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

 

 

 

15,5 %

9,0 %

Vertailukelpoinen sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

17,5 %

13,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR

114,6

-38,2

 

344,6

-66,2

 

435,5

24,6

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

 16 483

 16 573

-0,5

 

 16 563

 

1) Edellistä vuotta oikaistu johtuen raportoinnin muutoksesta, jossa sopimuskannan myynti on sisällytetty saatuihin tilauksiin

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS SVENSSON:

 

Konecranesin kolmas vuosineljännes oli vahva. Liikevaihto kasvoi 18,3 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Sen seurauksena kirjasimme kaikkien aikojen parhaan EBITA-kateprosentin 12,3 %, ja ylsimme ensimmäisen kerran taloudelliselle tavoitetasollemme (12–15 %). Kolmannen vuosineljänneksen erinomainen tulos antaa meille luottamusta liikevaihdon kasvun jatkumiseen ja kannattavuuden paranemiseen heikommasta makroympäristöstä huolimatta.

 

Yleinen kysyntäympäristömme pysyi hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset vähenivät 18,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Lasku ei johtunut niinkään heikentyneestä makroympäristöstä vaan Satamaratkaisujen asiakkaiden päätöksenteon ajoituksesta. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 3,3 miljardia euroa eli 11,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Toimituskykymme pysyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Konsernin liikevaihto kasvoi 18,3 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli yli miljardi euroa. Hyvästä myynnistä huolimatta toimituksissa oli edelleen joitakin viiveitä, jotka johtuivat asiakkaista ja globaaleista toimitusketjun haasteista.

 

Liikevaihdon kasvun ja positiivisen hinnoitteluvaikutuksen seurauksena konsernin vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli ennätykselliset 12,3 %. Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä, etenkin Teollisuuslaitteissa. Myös kassavirta jatkui vahvana.

 

Liiketoimintasegmenteistämme Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 2,2 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi 11,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna pääasiassa volyymin kasvun ja hinnoittelun seurauksena. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani jälleen ja oli 20,9 %. Myös sopimuskannan arvo kasvoi edelleen ja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 6,0 % suurempi vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoteen verrattuna.

 

Teollisuuslaitteiden ulkoiset tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 3,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vastaavasti vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kasvoi edellisvuodesta ja oli 7,1 %. Tämä johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta hinnoittelun seurauksena sekä suotuisasta myyntimixistä. Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden optimointiohjelma eteni suunnitellusti. Sen seurauksena kirjasimme Teollisuuslaitteisiin 17,5 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja vuosineljänneksen lopussa.

 

Satamaratkaisujen saadut tilaukset olivat 232 miljoonaa euroa, jossa on laskua 48,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Lasku johtui pääasiassa asiakkaiden päätöksenteon ajoituksesta, etenkin suuremmissa projekteissa. Myynnin kehitys parani ja liikevaihto kasvoi 40,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vastaavasti vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti ylsi uuteen ennätykseen kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 8,3 %. Tämä johtui pääasiassa myyntivolyymien kasvusta. Satamaratkaisujen tilauskannan arvo oli yli 1,8 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Se luo vankan pohjan liikevaihdon kasvulle tulevaisuudessa.

 

Kysyntäympäristömme on pysynyt toistaiseksi hyvänä, vaikka makrotalouden mittarit ovat viestineet olosuhteiden heikentymistä koko vuoden ajan. Näemme edelleen merkkejä hidastumisesta teollisuuden asiakassegmenteissämme, mutta samaan aikaan odotamme kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Satama-asiakkaidemme konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Satamaratkaisujen myyntiputkessa on kaikenkokoisia projekteja, ja odotamme kolmannen neljänneksen jäävän tilausten osalta vuoden 2023 heikoimmaksi neljännekseksi. Emme kuitenkaan odota neljännen vuosineljänneksen tilausten saavuttavan ensimmäisen ja toisen neljänneksen tasoa, koska emme odota saavamme suurten projektien tilauksia asiakkaiden päätöksenteon ajoituksen vuoksi.

 

Pidämme vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan. Odotamme koko vuoden 2023 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2022 verrattuna ja koko vuoden vertailukelpoisen EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2022. Vaikka myyntimme jatkui hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä, materiaalien saatavuusongelmat eivät ole täysin ohi ja toimitusketjut ovat edelleen hauraita.

 

Konecranes julkisti aiemmin tänä vuonna tehtävänsä: rakentaa materiaalinkäsittelyn seuraavaa sukupolvea tavoitteenaan turvallisempi, älykkäämpi ja parempi maailma. Luonnollisena jatkumona tähän julkistimme syyskuussa uudet arvomme. Kaikki työntekijämme otettiin mukaan arvojen määritysprosessiin, ja kuukausien mittavan työn jälkeen meillä on nyt arvokokonaisuus, joka ilmentää hyvin yrityskulttuuriamme. Neljä uutta arvoamme ovat: Asetamme asiakkaat etusijalle, Toimimme oikein, Pyrimme parempaan ja Voitamme yhdessä. Ne toimivat perustana tavoitteellemme tulla maailman johtavaksi materiaalinkäsittelyalan ratkaisujen yhtiöksi.

 

On kulunut vuosi siitä, kun aloitin Konecranesin toimitusjohtajana. Minulla oli suuria odotuksia aloittaessani työssäni, ja viimeiset 12 kuukautta ovat vahvistaneet positiivisia ensivaikutelmiani. Olen vieraillut monissa maissa ja tavannut työntekijöitämme, asiakkaitamme, toimittajiamme, sijoittajia ja muita sidosryhmiämme. Kaikkien näiden tapaamisten viesti on ollut selvä: Konecranes on hieno yhtiö, ja sillä on hyvät mahdollisuudet tulla vieläkin paremmaksi.

 

Tämä vuonna olemme alkaneet hyödyntää näitä mahdollisuuksia, mistä on osoituksena vahva kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme. Ympärillämme olevasta epävarmuudesta huolimatta teemme jatkuvasti kovasti töitä kunnianhimoisten taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tänään klo 11.30. Tilaisuus on englanninkielinen, ja toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola esittelevät osavuosikatsauksen. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Webcastia voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2023-q3

 

Kysymyksien esittämistä varten puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010130

 

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

 

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastia seuratessa.

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedote on tarkoitus julkaista 2.2.2024.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 500 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com