Anders Nielsen

Anders Nielsen f. 1962
Styrelsemedlem sedan 2018
Studerat industriell ekonomi
 

Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap 
 

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Volkswagen AG, Tyskland 2015–2016: direktör, Business Development, Truck & Bus
MAN Truck & Bus AG, Tyskland 2012–2015: VD
Scania AB, Sverige 2010–2012: direktör, Production
Scania AB, Sverige 2006–2010: direktör, Chassis and Cab Production
Scania Latin America Ltda, Brasilien 2002–2006: direktör teknologi
Scania AB, Sverige 1987–2002: olika chefspositioner

 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Concentric AB, Sverige: styrelsemedlem

 

Anders Nielsen är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.