Anders Nielsen

 f. 1962

Styrelsemedlem sedan 2018
Studerat industriell ekonomi

Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap 

Tidigare arbetslivserfarenhet

Volkswagen AG, Tyskland 2015–2016: direktör, Business Development, Truck & Bus

MAN Truck & Bus AG, Tyskland 2012–2015: VD

Scania AB, Sverige 2010–2012: direktör, Production

Scania AB, Sverige 2006–2010: direktör, Chassis and Cab Production

Scania Latin America Ltda, Brasilien 2002–2006: direktör teknologi

Scania AB, Sverige 1987–2002: olika chefspositioner

Betydande aktuella förtroendeuppdrag

Concentric AB, Sverige: styrelsemedlem

Anders Nielsen är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.