Bertel Langenskiöld

Bertel Langenskiöld f. 1950
Styrelsemedlem sedan 2012
Ordförande för personalkommittén
Ordförande för nominerings- och kompensationskommittén 2012 - 2017
Dipl.ing.
 

Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap 
 

Tidigare arbetslivserfarenhet
Hartwall Capital Oy Ab 2011–2015: verkställande direktör
Metso Papers 2006–2011: verkställande direktör
Metso Minerals 2003–2006: verkställande direktör
Fiskars Corporation 2000–2003: verkställande direktör
Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994–2000: verkställande direktör


Bertel Langenskiöld är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.