Christoph Vitzthum

Christoph Vitzthum f. 1969
Styrelseordförande sedan 2016
Ordförande för revisionskommittén och medlem i personalkommittén sedan 2017
Styrelsemedlem och medlem i nominerings- och kompensationskommittén 2015 - 2017
Ekon.mag.
 

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer-koncernen
 

Tidigare arbetslivserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp 2009–2013: Direktör, Services
Wärtsilä Oyj Abp 2006–2009: Direktör, Power Plants
Wärtsilä Propulsion 2002–2006: VD
 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Nordstjernan AB: styrelsemedlem
Oras Invest Oy: styrelsemedlem
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: förvaltningsrådets medlem
CMI (Crisis Management Initiative): styrelsemedlem
Livsmedelsindustirförbundet rf: styrelsemedlem
Finsk-svenska handelskammaren: styrelsemedlem
East Office of Finnish Industries: styrelsemedlem

Christoph Vitzthum är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.