Kranar för hantering av slagg

Testad i krävande miljöer

Konecranes slaggkranar används för att transportera slagg under transportörlinjen till andra områden i slaggfickan. Kranen används även till att lasta slagg i slaggbilen under dagen.

Ibland har metallhaltiga objekt inte separerats från slaggen, vilket ställer större krav på gripskoporna. För att tränga djupare in i slaggen kan specialklor i skopkanterna, eller helt stängda polypgriper, användas. Konecranes kan också leverera en magnet för att avlägsna järnhaltig metall från slaggen.

I avancerade anläggningar sker hela processen obemannat och helt automatiskt, men kontrolleras direkt från det centrala kontrollrummet. Alternativt kan man lasta truckarna manuellt från fjärrkonstrollstationen i byggnaden, eller med radiokontroll.

Fem frågor för att välja rätt avfallsenergikran